a .Chức năng:
1. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức nhà trường.
2. Tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến việc bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức nhà trường.

b. Nhiệm vụ cụ thể:
1. Xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch và kinh phí hoạt động của trạm y tế hằng năm và trong từng giai đoạn.
2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho CBVC, HSSV.
- Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe, giải quyết các trường hợp nghỉ ốm theo quy định BHXH.
- Chăm sóc sức khỏe: sơ cứu, cấp cứu, khám chữa bệnh thông thường, chuyển tuyến trên trong trường hợp cần thiết.
3. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe và bảo hiểm.
- Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, thu, lập danh sách để phát hành thẻ, nhận và phát thẻ BHYT.
- Giải quyết các trường hợp nghỉ ốm theo quy định đối với HSSH
- Tổ chức thực hiện công tác phòng bệnh, phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phầm, phòng chống các tai nạn thương tích, các bệnh xã hội…
4.  Phối hợp với các cơ sở y tế địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện các hoạt động của y tế trường học và các hoạt động y tế khác.
5.   Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học, xây dựng trường học lành mạnh, an toàn.
6.  Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả, triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333
E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 5,705

Tổng truy cập:70,300