Tác giả :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                TP. HỒ CHÍ MINH                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     
                   TRẠM Y TẾ    
               Số 05/ ĐHSPKT-TYT                   
                  TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2015                                         
        
THÔNG BÁO THU BẢO HIỂM SINH VIÊN (NH:2015-2016)

                                                       Kính gửi: - CÁC ĐƠN VỊ.
                                                                        - HỌC SINH, SINH VIÊN.


     - Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.
     - Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế- Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.
     - Căn cứ hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế Học sinh, Sinh viên năm học 2015-2016 ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh.
     - Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế Trường.
Trạm y tế thông báo tới Học sinh, Sinh viên ( HSSV) về công tác Bảo hiểm như sau:
 I.ĐỐI TƯỢNG:
     Học sinh, Sinh viên ( HSSV) đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp là đối tượng có trách nhiệm tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc.
II.MỨC ĐÓNG:
A- BẢO HIỂM Y TẾ.(Bắt buộc)
Năm học 2015-2016 thời  hạn từ: 01/10/2015 đến 31/12/2016 ( 15 tháng).
Cụ thể: 4,5% x 1.150.000 đồng x 15 tháng = 776.250 đồng.
Trong đó HSSV đóng 70%  = 543.375 đồng ( nhà nước hỗ trợ 30% = 232.875 đồng)
Lưu ý: Những HSSV đã tham gia BHYT các đối tượng khác pho tô thẻ BHYT, ghi mã HSSV và nộp lại thẻ tại bàn thu của y tế, sẽ không phải đóng BHYT.

B. BẢO HIỂM KHÁC (Bảo hiểm tai nạn 24/24, Nằm viện, phẫu thuật do bệnh)
Thời hạn từ: 15/9/2015 đến 14/9/2016.  Bồi thường tối đa 20 triệu đồng/ vụ.
Học sinh, sinh viên đóng 200.000 đồng/24 tháng hoặc 100.000 đồng/12 tháng.
Lưu ý: - Đây là Bảo hiểm tự nguyện. HSSV hay ốm bệnh, có bệnh mãn tính, SV khối kỹ thuật, có đi thực tập nhà máy, xí nghiệp, công trường, đi lại bằng xe máy, xe đạp cần tham gia  loại bảo hiểm này.

C. KHÁM SỨC KHỎE ĐẦU KHÓA ( Bắt buộc với sinh viên nhập học khóa 2015)
Phí KSK: 35.000 đồng/ SV ( khám sức khỏe tại trường trong ngày nhập học)

III. PHƯƠNG THỨC & THỜI GIAN ĐÓNG

     -Sinh viên đóng tiền trực tiếp cho y tế ngay ngày nhập học và nhận Phiếu khám sức khỏe đi khám trong ngày nhập học.
     - Những Sinh viên đã chuyển khoản vào tài khoản của Trường ĐHSPKT tiền đóng bảo hiểm và khám sức khỏe số tiền: 779.000 đồng cùng với các khoản thu khác,  đã có biên lai xác nhận của  P.KHTC Trường, đến bộ phận y tế để nhập thông tin đăng ký Bảo hiểm và nhận Phiếu khám sức khỏe đi khám ngay trong ngày nhập học.
 Đợt I:  Từ ngày 26 tháng 8 năm 2015 đến ngày 29 tháng 8 năm 2015.

IV. QUYỀN LỢI
     - HSSV có thẻ BHYT được chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) tại Trường; Khám bệnh chữa bệnh ngoại trú,nội trú; Tai nạn giao thông theo quy định của luật BHYT.
     - HSSV được đăng ký KCBBĐ tại các bệnh viện tuyến Quận, huyện và tương đương.
     - HSSV được Bảo hiểm tai nạn 24/24, Nằm viện, phẫu thuật do bệnh. Theo bảng tỷ lệ bồi thường của Bảo hiểm. Bồi thường tối đa 20 triệu đồng/ vụ.

 Nơi nhận:

  - Như trên                                                                                       TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
  - Ban giám hiệu ( để báo cáo)                                                                     (Đã ký)
   - Đăng tải trên Website Trạm y tế và lưu.                                         BS. Trần Thị Ngân
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333
E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 12,127

Tổng truy cập:122,370