Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRẠM Y TẾ


Số: 02/TB-ĐHSPKT-YT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2018

                                                THÔNG BÁO

Về việc tổ chức tiếp nhận sinh viên tham gia hoạt động công tác xã hội tại Trạm Y Tế

chấm điểm CTXH HKI/Năm học 2018-2019

(từ ngày 03/08/2018 đến ngày 31/12/2018)

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa, các Sinh viên toàn trường

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia các hoạt động công tác xã hội, tích lũy điểm rèn luyện theo Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) đồng thời hỗ trợ một cách có hiệu quả các hoạt động phục vụ học tập của các đơn vị trong toàn trường, đặc biệt hỗ trợ cho Trạm Y Tế trong mùa thu và phát thẻ BHYT.

Căn cứ theo Quyết định số: 354/QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV, ngày 01 tháng 8  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và tình hình thực tế công tác, Trạm Y Tế kính đề nghị quý Khoa hỗ trợ thông báo và tổ chức cho SV của Khoa đăng ký tham gia hoạt động CTXH tại Thư viện với những nội dung cụ thể như sau:

 • Nội dung công việc: Hỗ trợ Trạm Y Tế nhập danh sách sinh viên tham gia BHYT,trả thẻ BHYT,nhận thẻ sai thông tin để điều chỉnh,làm lại thẻ mất,sắp xếp hồ sơ khám sức khỏe,… để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc khám chữa bệnh ban đầu.
 • Thang điểm đánh giá: (trích Quy định tổ chức thực hiện chương trình công tác xã hội đối với sinh viên hệ chính quy)

Lĩnh vực CTXH

Nội dung & định lượng

Thang

điểm

Quy đổi

ngày CTXH

Hoạt động công ích phục vụ trong trường

002103

Hỗ trợ Trạm Y Tế đón tân Sinh Viên,hướng dẩn sinh viên khám sức khỏe, đóng thẻ BHYT;nhập danh sách sinh viên tham gia BHYT,trả thẻ BHYT,nhận thẻ sai thông tin để điều chỉnh,làm lại thẻ mất,sắp xếp hồ sơ khám sức khỏe... (01 buổi)

5

0,5

002104

Hỗ trợ Trạm Y Tế đón tân Sinh Viên,hướng dẩn sinh viên khám sức khỏe, đóng thẻ BHYT;nhập danh sách sinh viên tham gia BHYT,trả thẻ BHYT,nhận thẻ sai thông tin để điều chỉnh,làm lại thẻ mất,sắp xếp hồ sơ khám sức khỏe... (01 buổi)

5→10

0,5→1

 • Tổ chức thực hiện:
  • Ban chủ nhiệm/Thư ký Khoa thông báo cho SV đăng ký tham gia trực tiếp tại Trạm Y Tế
  • Trạm Y Tế tiếp nhận đăng ký, tổ chức lao động, chấm công và chấm điểm theo quy định chung và cập nhật điểm rèn luyện cho sinh viên.
 • Lợi ích và giá trị mang lại:
  • Đối với sinh viên: có điều kiện tham gia CTXH và tích lũy điểm rèn luyện theo Quy chế hiện hành đồng thời nâng cao ý thức tiết kiệm, bảo vệ tài sản công và góp phần xây dựng cộng đồng.
  • Đối với các Khoa quản sinh: có điều kiện hỗ trợ SV tham gia các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, phục vụ cho hoạt động giáo dục của nhà trường.
  • Đối với Trạm Y Tế: Thuận lợi cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu,quản lý tốt hồ sơ khám sức khỏe,đồng thời đẩy mạnh công tác thu BHYT đúng hạn,đúng quy định của BHYT
 • Nơi nhận đăng ký (từ ngày 03/08/2018 đến ngày 31/12/2018); Trạm Y Tế tổ chức tiếp nhận, giao việc từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần)

* Sinh viên đăng ký trực tiếp tại Trạm Y Tế và liên hệ: Cô Trần Thị  Ngân, Anh Nguyễn Văn Thủy (Trạm Y Tế, Phòng 03,khu B)

-          ĐT Nội bộ: 8520,8521; 0919033106; 0918883925

-          Email: thuynv@hcmute.edu.vn

Từ những giá trị mà hoạt động mang lại, Trạm Y Tế kính đề nghị Quý Khoa hỗ trợ và tạo điều kiện cho sinh viên cùng tham gia các hoạt động phục vụ vì cộng đồng.

Trân trọng!

                                                                                                       

Trưởng Trạm Y Tế

Đã ký

  BS: Trần Thị Ngân

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM
Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333
E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 5,706

Tổng truy cập:70,301