Tác giả :
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG THAM GIA BHYT NĂM 2017
STT Họ và tên Mã số Ngày tháng năm sinh
1 Lê Hoàng Hồng Anh 12104002 21/01/1994
2 Nguyễn Đình Bảo 12104003 12/09/1994
3 Nguyễn Tiến Đạt 12104007 03/11/1994
4 Ngô Đức Linh 12104012 24/04/1993
5 Nguyễn Đường Luân 12104013 26/03/1994
6 Lê Nhật Minh 12104014 02/08/1993
7 Nguyễn Lê Nguyên 12104015 21/10/1994
8 Nguyễn Đình Phương 12104019 02/10/1993
9 Đậu Bá Thái 12104020 04/02/1994
10 Nguyễn Tấn Thiện 12104021 15/01/1994
11 Nguyễn Quang Thọ 12104022 05/06/1993
12 Nguyễn Hoàng Tiên 12104023 19/08/1994
13 Nguyễn Thị Tiên 12104024 20/05/1992
14 Nguyễn Anh Tú 12104026 20/09/1994
15 Nguyễn Đức Anh 12104030 10/05/1994
16 Phạm Minh Hải Anh 12104034 27/08/1994
17 Lê Hoàng Ân 12104035 28/01/1993
18 Đoàn Thái Bảo 12104037 07/09/1994
19 Nguyễn Trường Chinh 12104041 16/07/1994
20 Nguyễn Hữu Chỉnh 12104042 01/08/1993
21 Nguyễn Văn Công 12104044 21/09/1994
22 Vy Thành Công 12104045 28/08/1993
23 Đinh Việt Dũng 12104051 30/01/1994
24 Nguyễn Văn Dũng 12104055 14/03/1994
25 Đoàn Trần Hoàng Duy 12104058 23/05/1994
26 Phạm Ngọc Đài 12104065 23/10/1994
27 Lê Tiến Đạt 12104070 16/12/1993
28 Nguyễn Tấn Đạt 12104073 06/09/1994
29 Phan Tấn Đạt 12104074 30/10/1994
30 Ngô Đình Đốc 12104078 09/01/1994
31 Đống Long Hà 12104082 22/03/1994
32 Nguyễn Hữu Vũ Hạ 12104084 18/09/1994
33 Phạm Thanh Hải 12104088 31/08/1994
34 Trương Hữu Hải 12104090 02/12/1994
35 Vũ Tấn Hải 12104091 01/01/1994
36 Lữ Đình Điệp 12104099 02/12/1994
37 Hồ Trọng Hiếu 12104101 02/11/1991
38 Vũ Trung Hiếu 12104104 24/02/1993
39 Trần Huy Hoàng 12104108 30/03/1994
40 Phạm Mạnh Hùng 12104112 11/06/1994
41 Trương Trung Huy 12104115 14/02/1994
42 Trần Đại Hữu 12104118 24/05/1994
43 Nguyễn Đình Kha 12104119 18/06/1994
44 Trần Bá Khánh 12104125 17/11/1994
45 Nguyễn Ngọc Lam 12104127 22/06/1994
46 Nguyễn Văn Lâm 12104132 11/04/1994
47 Bùi Xuân Linh 12104133 04/01/1993
48 Phan Bá Linh 12104137 13/07/1994
49 Bùi Thiên Lộc 12104138 12/02/1993
50 Lê Ya Ly 12104146 04/10/1994
51 Lê Văn Mạnh 12104148 18/01/1993
52 Huỳnh Hoàng Nam 12104151 15/07/1993
53 Lê Bảo Nhật Nam 12104152 22/08/1994
54 Bùi Văn Nghĩa 12104156 10/06/1994
55 Trần Đào Minh Ngọc 12104161 05/10/1993
56 Trần Văn Ngọc 12104162 26/10/1993
57 Nguyễn Thành Nguyện 12104166 04/05/1994
58 Đặng Thành Nhân 12104169 20/10/1994
59 Đỗ Thị Hà Nhật Oanh 12104174 06/10/1994
60 Nguyễn Anh Phúc 12104181 30/01/1994
61 Trần Duy Phúc 12104182 27/07/1994
62 Tiêu Viết Tạo 12104212 06/06/1994
63 Võ Trí Thanh 12104222 06/01/1994
64 Đặng Ngọc Thắng 12104224 15/08/1994
65 Trần Văn Thế 12104225 22/12/1994
66 Đào Duy Thiện 12104227 01/11/1993
67 Lê Hoài Thương 12104235 18/07/1994
68 Lê Hữu Tiến 12104238 28/09/1994
69 Nguyễn Quốc Triều 12104255 15/09/1994
70 Hòa Đăng Trung 12104258 16/08/1991
71 Tô Minh Tuấn Tú 12104262 27/09/1994
72 Trần Nguyễn Anh Tú 12104263 02/08/1993
73 Đặng Ngọc Tuấn 12104264 21/02/1994
74 Trần Viết Tùng 12104273 12/01/1993
75 Nguyễn Văn Tư 12104275 07/01/1994
76 Nguyễn Thanh Tựu 12104276 01/02/1994
77 Nguyễn Phước Văn 12104279 11/01/1994
78 Nguyễn Trần Thúy Vân 12104284 04/03/1994
79 Ngô Thị Thuý Vi 12104285 26/01/1993
80 Huỳnh Vũ 12104295 14/08/1993
81 Trương Văn Vũ 12104298 08/09/1994
82 Nguyễn Văn Thuật 12104310 01/04/1993
83 Trần Thị Mỹ Duyên 12109010 20/06/1994
84 Trần Thị Mỹ Duyên 12109011 16/12/1994
85 Nguyễn Thị Xuân Hải 12109015 25/02/1994
86 Nguyễn Thị Thu Hằng 12109019 10/03/1993
87 Phạm Thị Lệ Huyền 12109025 04/11/1994
88 Lê Thị Mỹ Lan 12109026 31/10/1994
89 Nguyễn Thị Khánh Linh 12109033 16/01/1994
90 Hồ Thị Mai 12109037 10/06/1994
91 Võ Nghĩa 12109044 20/05/1994
92 Nguyễn Thị ánh Nguyệt 12109050 20/12/1994
93 Huỳnh Thị Kiều Oanh 12109058 1994
94 Hồ Thị Thái 12109064 27/10/1993
95 Phạm Thị Thanh 12109065 10/03/1994
96 Nguyễn Văn Thiêm 12109070 07/09/1994
97 Nguyễn Thị Bích Thu 12109074 04/08/1994
98 Trần Thị Thanh Thủy 12109078 08/11/1994
99 Nguyễn Thị Thanh Thúy 12109080 05/01/1994
100 Phạm Thùy Trang 12109085 08/02/1994
101 Nguyễn Thị Ngọc Trúc 12109092 15/04/1994
102 Nguyễn Văn An 12110002 19/05/1992
103 Nguyễn Thị Thoại Anh 12110006 11/05/1994
104 Nguyễn Lê Quốc Bảo 12110009 19/04/1994
105 Nguyễn Thiên Bảo 12110010 02/12/1994
106 Đào Quang Chiến 12110015 12/09/1994
107 Trần Văn Cường 12110019 17/11/1994
108 Đỗ Công Danh 12110020 10/08/1994
109 Bùi Trương Quốc Diện 12110022 12/07/1994
110 Hà Quang Duy 12110025 14/05/1994
111 Bùi Văn Dương 12110031 13/12/1994
112 Nguyễn Huy Đức 12110037 26/06/1994
113 Nguyễn Vũ Trường Giang 12110039 12/12/1994
114 Nguyễn Văn Giáo 12110040 22/12/1994
115 Trần Long Hải 12110045 20/09/1994
116 Nguyễn Quang Hậu 12110047 15/01/1994
117 Phạm Thế Hiển 12110049 10/10/1994
118 Đinh Duy Hiệp 12110050 08/01/1994
119 Lâm Hòa Hiệp 12110051 17/05/1994
120 Nguyễn Hiệp 12110052 05/11/1992
121 Nguyễn Tiến Hoàng Hiệp 12110053 24/10/1994
122 Hoàng Trọng Hiếu 12110054 30/08/1994
123 Lâm Minh Hiếu 12110055 07/06/1994
124 Lê Nhật Hiếu 12110056 01/08/1994
125 Trần Thái Hiếu 12110058 23/09/1994
126 Nguyễn Đình Hòa 12110060 01/04/1994
127 Trần Ngọc Hoàng 12110064 20/12/1994
128 Hoàng Hữu Hùng 12110068 01/03/1992
129 Nguyễn Hoàng Huy 12110072 18/04/1994
130 Võ Nguyễn Đăng Huy 12110074 17/12/1994
131 Nguyễn Kim Khôi 12110085 25/07/1994
132 Nguyễn Hữu Kiên 12110089 17/09/1994
133 Lê Văn Hoàng Lenh 12110095 20/06/1993
134 Đỗ Trọng Liêm 12110097 30/01/1994
135 Đinh Văn Chí Linh 12110099 15/09/1994
136 Nguyễn Đức Linh 12110101 05/11/1994
137 Phạm Thị Mỹ Linh 12110103 24/02/1994
138 Trần Nhựt Linh 12110104 27/09/1994
139 Nguyễn Hải Phi Long 12110106 16/08/1994
140 Nguyễn Thanh Long 12110107 13/03/1993
141 Trần Bảo Long 12110108 13/02/1994
142 Nguyễn Đoàn Như Lộc 12110109 09/02/1994
143 Vũ Luân 12110112 06/11/1994
144 Nguyễn Đức Mạnh 12110116 06/02/1994
145 Nguyễn Hoàng Nam 12110123 04/07/1991
146 Trương Văn Nghĩa 12110129 13/05/1994
147 Đặng Tấn Ngọc 12110130 21/01/1994
148 Nguyễn Nguyên Hồng Ngọc 12110131 25/03/1994
149 Nguyễn Thị ánh Ngọc 12110132 25/02/1994
150 Nguyễn Huỳnh Xuân Nguyên 12110134 19/01/1994
151 Nguyễn Hoài Nhân 12110136 06/11/1994
152 Nguyễn Thị Huỳnh Như 12110137 12/12/1994
153 Trịnh Văn Phi 12110141 03/07/1994
154 Nguyễn Trung Phong 12110142 02/04/1994
155 Trần Đông Phong 12110143 24/04/1994
156 Lâm Minh Phong Phú 12110144 17/08/1994
157 Nguyễn Thành Phúc 12110147 22/01/1994
158 Bùi Thanh Quân 12110153 12/02/1994
159 Nguyễn Hữu Quân 12110154 28/03/1993
160 Nguyễn Phạm Quí 12110155 15/02/1994
161 Phạm Văn Sơn 12110166 16/06/1993
162 Hồ Phước Tài 12110167 25/02/1994
163 Lâm Khánh Tài 12110168 01/12/1994
164 Bùi Nhật Tân 12110173 20/10/1994
165 Lê Anh Thái 12110174 05/09/1994
166 Nguyễn Phú Thịnh 12110185 04/06/1994
167 Trần Kim Thoa 12110187 08/05/1994
168 Lê Như Thỏa 12110188 19/11/1994
169 Nguyễn Minh Tiến 12110193 14/11/1994
170 Vũ Thị Hà Trang 12110199 02/09/1993
171 Trần Cao Trí 12110202 10/04/1994
172 Huỳnh Văn Triển 12110203 21/04/1994
173 Phạm Bình Trọng 12110207 28/02/1994
174 Nguyễn Hữu Trung 12110211 23/03/1994
175 Nguyễn Văn Trung 12110213 10/09/1994
176 Phùng Lê Quốc Trung 12110215 01/01/1994
177 Huỳnh Thanh Tuấn 12110221 05/11/1994
178 Nguyễn Văn Tuấn 12110226 03/11/1994
179 Trần Minh Tuấn 12110227 20/02/1994
180 Lâm Nhật Vĩ 12110235 02/11/1994
181 Trần Anh Hoàng Việt 12110237 29/08/1994
182 Phan Văn Vinh 12110239 19/01/1994
183 Trần Nguyễn Xuân Vinh 12110240 11/10/1994
184 Lê Hoài Vũ 12110242 04/08/1994
185 Lê Kim Vui 12110245 11/11/1994
186 Nguyễn Thị Tường Vy 12110246 01/05/1994
187 Trịnh Thị Thanh Xuân 12110247 08/12/1994
188 Lưu Xuân Giáp 12110256 15/06/1991
189 Lê Văn Hậu 12110259 20/01/1993
190 Ngô Minh Tân 12110294 02/01/1994
191 Nguyễn Thị Hoàng Anh 12110318 20/05/1994
192 Trần Gia Huy 12110322 26/03/1994
193 Hoàng Võ Nhật Khoa 12110323 19/05/1994
194 Võ Minh Trí 12110326 08/05/1994
195 Phan Tuấn Bảo 12110328 01/01/1994
196 Nghiêm Đặng Hoài An 12116001 21/03/1994
197 Phạm Văn Ba 12116003 06/05/1994
198 Phạm Thị Kim Chi 12116011 19/03/1994
199 Nguyễn Xuân Công 12116014 27/08/1994
200 Trần Thị Anh Đào 12116020 03/08/1994
201 Nguyễn Thị Mỹ Lành 12116040 08/07/1994
202 Lê Thị Ngọc Mai 12116049 24/10/1994
203 Nguyễn Tấn Nguyên 12116059 02/01/1994
204 Trương Thị Thanh Nhàn 12116062 20/02/1994
205 Ng. Hoàng Thị Hồng Phượng 12116066 10/08/1994
206 Nguyễn Thị ánh Tuyết 12116090 16/06/1994
207 Ngô Gia Bảo 12119002 02/01/1994
208 Hồ Sỹ Ly Bi 12119003 16/10/1994
209 Lê Văn Đạt 12119006 17/10/1994
210 Đào Duy Hoàng 12119008 09/03/1994
211 Nguyễn Thanh Hoàng 12119009 18/08/1994
212 Đặng Yến Linh 12119012 20/04/1994
213 Nguyễn Đức Long 12119014 09/08/1992
214 Thiềm Bình Nguyên Lộc 12119015 24/12/1994
215 Trần Tấn Lộc 12119016 13/03/1994
216 Lê Kim Mỹ 12119019 05/02/1994
217 Vũ Văn Tới 12119027 20/10/1993
218 Nguyễn Hửu Vinh 12119032 01/06/1994
219 Huỳnh Thanh Hiển 12119062 31/01/1994
220 Cao Hoàng Khang 12119075 20/09/1994
221 Phạm Nhựt Minh 12119092 20/01/1994
222 Nguyễn Ngọc Nam Phương 12119109 20/07/1993
223 Trương Tấn Phước 12119146 20/09/1994
224 Bùi Trần Đức Trí 12119149 31/10/1994
225 Lâm Quốc Đạt 12119161 17/01/1994
226 Nguyễn Lê Minh Đức 12119165 13/12/1994
227 Vũ Trung Đức 12119166 07/11/1994
228 Dương Gia Hiếu 12119169 16/06/1994
229 Nguyễn Huỳnh Hữu Nghĩa 12119195 29/08/1994
230 Huỳnh Văn Nhi 12119202 09/12/1994
231 Nguyễn Anh Tuấn 12119234 20/04/1994
232 Phùng Xuân Vịnh 12119242 09/10/1989
233 Thạch Nguyễn Tuấn 12119701 07/05/1994
234 Trần Thị Yên Anh 12123002 12/06/1994
235 Nguyễn Du Hoàng Dung 12123003 26/08/1993
236 Phan Thùy Dương 12123005 15/09/1994
237 Lê Hữu Hào 12123008 11/04/1993
238 Nguyễn Thị Hiền 12123012 16/06/1994
239 Nguyễn Thị Hoài 12123013 12/08/1992
240 Trịnh Thị Huệ 12123015 28/02/1994
241 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 12123016 03/10/1994
242 Huỳnh Thị Thúy Huỳnh 12123017 18/06/1994
243 Đinh Thiên Hương 12123018 27/10/1994
244 Lưu Thị Hường 12123019 20/10/1989
245 Bùi Anh Khoa 12123021 02/01/1993
246 Trần Vũ Khánh Linh 12123023 05/01/1994
247 Trần Thị Trúc Ly 12123024 04/04/1994
248 Trần Thị Như Ngọc 12123028 16/02/1994
249 Huỳnh Thị Thanh Nhàn 12123029 09/09/1994
250 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 12123030 30/06/1994
251 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 12123032 18/11/1994
252 Võ Thị Yến Nhi 12123034 20/07/1994
253 Diệp Thị Hoàng Oanh 12123036 08/08/1994
254 Trần Thị Thu Phương 12123039 02/08/1994
255 Hà Thị Bích Phượng 12123041 15/08/1993
256 Phan Võ Thẩm Quyên 12123042 18/04/1994
257 Nguyễn Thị Phương Thảo 12123050 19/04/1994
258 Võ Thị Thu Thảo 12123051 21/04/1994
259 Hoàng Thúy 12123055 09/07/1993
260 Võ Huyền Thiên Thư 12123057 13/10/1992
261 Phạm Thị Huyền Trang 12123059 21/06/1994
262 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 12123060 04/03/1994
263 Bùi Thị Bích Tuyến 12123062 20/06/1994
264 Nguyễn Thị Lan Vi 12123063 18/10/1994
265 Trang Thanh Vũ 12123064 11/08/1994
266 Nguyễn Phùng Ngọc Anh 12124003 24/05/1994
267 Võ Xuân Anh Diện 12124008 12/04/1994
268 Hoàng Thị Duyên Hải 12124017 14/11/1994
269 Nguyễn Song Hậu 12124025 15/02/1994
270 Trần Thị Hiền 12124029 10/04/1994
271 Lương Trung Hiếu 12124030 19/01/1993
272 Lê Kim Hùng 12124032 02/07/1994
273 Nguyễn Đức Lộc 12124041 21/02/1991
274 Hồ Thâm Minh 12124046 20/06/1994
275 Trần Đăng Minh 12124048 12/03/1994
276 Nông Thị Thanh Nhàn 12124056 28/09/1994
277 Trần Thị ái Nhung 12124061 16/04/1994
278 Đỗ Phú Quang 12124069 23/10/1994
279 Bùi Thị Thúy Quỳnh 12124071 16/08/1994
280 Nguyễn Thị Thanh Tâm 12124075 10/10/1994
281 Hà Minh Tấn 12124076 08/03/1994
282 Nguyễn Thị Phụng Trâm 12124103 29/08/1994
283 Võ Khải Văn 12124111 20/01/1994
284 Trần Thành Vinh 12124115 14/11/1993
285 Trần Thị Kim Hồng 12124137 22/04/1994
286 Nguyễn Thị Thu Thảo 12124167 08/11/1994
287 Hoàng Công Trung 12124183 14/12/1994
288 Trần Đào Minh Ngọc 12124702 05/10/1993
289 Trần Thị Mỹ Dung 12125010 02/07/1994
290 Lê Thị Cẩm Hoài 12125020 22/09/1991
291 Đặng Thị Mỹ Liên 12125029 04/02/1994
292 Bùi Thị ánh Linh 12125030 16/12/1994
293 Hồ Thị Tuyết Mai 12125042 31/10/1993
294 Huỳnh Thị Yến Nhi 12125054 06/01/1994
295 Lương Thị Phương 12125061 20/06/1994
296 Dương Huỳnh Sơn 12125067 04/11/1994
297 Nguyễn Thị Diệu Thắm 12125077 22/04/1994
298 Hoàng Thị Thu 12125079 02/08/1994
299 Phan Thị Lệ Thủy 12125081 20/02/1993
300 Trịnh Thị Thuý 12125082 27/02/1994
301 Nguyễn Thị Trâm 12125090 14/08/1994
302 Phan Anh Vũ 12125103 05/05/1994
303 Lương Thị Kim Yến 12125106 24/01/1994
304 Phan Thị Yến 12125107 27/12/1994
305 Huỳnh Thị Thùy Trang 12125125 20/02/1994
306 Nguyễn Thị Thu Hiền 12125128 27/04/1993
307 Phan Thành Đô 12125161 29/04/1994
308 Đoàn Hữu Ngọc ánh 12141006 10/05/1994
309 Huỳnh Trọng Ân 12141008 25/01/1994
310 Lương Quốc Ân 12141009 06/08/1994
311 Trương Nguyễn Hồng Ân 12141010 29/11/1994
312 Nguyễn Bảo ấn 12141011 07/11/1992
313 Nguyễn Gia Bảo 12141013 15/12/1993
314 Lê Thanh Bình 12141018 03/07/1994
315 Từ Thị Kim Chi 12141022 02/07/1993
316 Nguyễn Văn Chiến 12141025 14/02/1994
317 Đặng Hồng Công 12141027 02/10/1994
318 Nguyễn Xuân Cường 12141028 01/06/1994
319 Trần Văn Dũng 12141032 13/06/1994
320 Đặng Minh Duy 12141034 18/04/1994
321 Đặng Danh Dương 12141038 01/04/1994
322 Ngô Bá Đại 12141042 01/09/1994
323 Nguyễn Văn Đại 12141043 22/03/1994
324 Lê Hiển Đạt 12141046 10/10/1994
325 Lê Tấn Đạt 12141047 12/01/1994
326 Nguyễn Tấn Đạt 12141048 10/01/1994
327 Phạm Tiến Đạt 12141050 16/01/1994
328 Trần Quang Đạt 12141051 13/02/1994
329 Trương Tấn Đạt 12141052 10/12/1987
330 Võ Tiến Đạt 12141053 11/10/1994
331 Chu Trần Hải Đăng 12141055 09/08/1994
332 Nguyễn Thanh Điền 12141059 02/02/1994
333 Phạm Công Đức 12141063 26/02/1994
334 Cao Văn Giang 12141065 27/03/1994
335 Lê Hồng Hải 12141070 31/07/1994
336 Võ Trí Hải 12141072 01/05/1994
337 Ngô Ngọc Hạng 12141073 02/03/1994
338 Phạm Vũ Hảo 12141074 15/08/1993
339 Lương Đức Hậu 12141077 19/02/1994
340 Đặng Trung Hiếu 12141079 11/07/1994
341 Thái Thanh Hiếu 12141080 17/07/1994
342 Trần Hữu Hiếu 12141082 12/02/1994
343 Võ Nguyễn Trung Hiếu 12141083 13/02/1994
344 Đặng Huy Hoàng 12141086 02/02/1994
345 Nguyễn Anh Hoàng 12141088 28/08/1991
346 Nguyễn Thanh Hoàng 12141090 10/09/1993
347 Trần Văn Hùng 12141093 15/07/1992
348 Đỗ Tấn Huy 12141095 16/11/1994
349 Nguyễn Thiên Huy 12141098 16/10/1993
350 Phạm Văn Huy 12141099 30/12/1994
351 Trần Bá Huy 12141100 18/12/1994
352 Bùi Ngọc Hưng 12141103 28/06/1994
353 Lê Việt Hưng 12141104 27/07/1994
354 Trần Quốc Khánh 12141108 10/09/1994
355 Di Trọng Khoa 12141109 24/08/1994
356 Nguyễn Anh Khoa 12141112 23/11/1994
357 Nguyễn Đăng Khoa 12141113 14/04/1994
358 Trần Anh Khoa 12141114 23/07/1994
359 Nguyễn Quốc Khương 12141117 31/07/1994
360 Phạm Ngọc Kiên 12141118 04/09/1994
361 Bùi Phạm Tuấn Kiệt 12141119 19/02/1994
362 Hà Mạnh Luân 12141128 16/06/1992
363 Huỳnh Trí Mẫn 12141133 30/03/1994
364 Lê Nguyên Nhất Minh 12141134 01/03/1994
365 Nguyễn Quang Minh 12141136 01/01/1994
366 Nguyễn Văn Nam 12141143 25/12/1994
367 Đặng Hữu Nghĩa 12141144 28/06/1994
368 Nguyễn Minh Nghĩa 12141145 12/06/1993
369 Huỳnh Khánh Khôi Nguyên 12141149 06/01/1994
370 Võ Hoàng Nguyên 12141151 01/12/1994
371 Lê Văn Nhâm 12141152 28/10/1992
372 Bùi Hoài Nhân 12141153 30/11/1994
373 Trang Đức Nhuận 12141159 05/12/1994
374 Nguyễn Hồng Phát 12141163 24/06/1994
375 Võ Ngọc Phẩm 12141165 04/06/1994
376 Nguyễn Hoài Phong 12141168 04/11/1994
377 Đỗ Văn Phú 12141169 10/07/1994
378 Lê Trần Phú 12141170 20/03/1987
379 Tiêu Tấn Phước 12141172 17/06/1994
380 Phan Minh Phương 12141173 09/04/1991
381 Đàm Văn Quang 12141175 20/11/1994
382 Lê Nhật Quang 12141180 29/04/1994
383 Nguyễn Đức Quang 12141181 25/05/1994
384 Nguyễn Ngọc Quang 12141182 27/10/1994
385 Nguyễn Phú Quý 12141185 12/10/1994
386 Đường Quốc Quyền 12141186 10/12/1994
387 Nguyễn Văn Sang 12141189 1992
388 Lê Minh Sáng 12141190 18/08/1994
389 Nguyễn Chân Tâm 12141196 22/05/1994
390 Nguyễn Thành Tâm 12141197 03/09/1994
391 Trần Trung Tâm 12141199 03/12/1994
392 Hồ Minh Thái 12141202 01/11/1994
393 Trần Nhật Thái 12141203 22/05/1992
394 Đỗ Chí Thanh 12141204 23/05/1994
395 Huỳnh Châu Thanh 12141205 24/04/1994
396 Phan Huy Thanh 12141206 19/04/1994
397 Trần Đức Thanh 12141208 26/01/1994
398 Thôi Phát Thành 12141213 14/01/1994
399 Trần Công Thành 12141214 14/02/1994
400 Lê Văn Thảo 12141215 29/03/1994
401 Nguyễn Thị Phương Thảo 12141216 12/07/1994
402 Nguyễn Như Thuận 12141225 05/08/1994
403 Huỳnh Ngọc Thương 12141227 20/11/1993
404 Cao Văn Tiến 12141228 10/10/1993
405 Nguyễn Thành Tiến 12141231 10/08/1994
406 Phạm Thanh Tịnh 12141232 08/02/1994
407 Huỳnh Nguyên Trà 12141234 20/11/1993
408 Nguyễn Quang Trí 12141236 09/07/1994
409 Vũ Gia Triệu 12141239 24/12/1994
410 Lâm Chánh Trực 12141245 26/02/1994
411 Trần Hữu Trực 12141246 26/05/1994
412 Khuất Hữu Trường 12141248 21/05/1994
413 Nông Quang Trường 12141249 06/07/1992
414 Đặng Thanh Tuân 12141251 19/11/1994
415 Nguyễn Quang Tuấn 12141253 25/04/1993
416 Đoàn Sơn Tùng 12141255 03/08/1994
417 Huỳnh Thanh Tùng 12141256 20/08/1994
418 Trương Đắc Văn 12141260 02/07/1992
419 Nguyễn Duy Viễn 12141263 19/07/1994
420 Trần Ngọc Vinh 12141267 09/01/1994
421 Trần Anh Vũ 12141269 14/09/1994
422 Phạm Văn Bình 12141277 18/12/1994
423 Hoàng Ngọc Dũng 12141281 02/05/1994
424 Đồng Văn Thái Duy 12141284 16/08/1993
425 Ngô Đức Định 12141291 18/02/1994
426 Phạm Hoàng Hải 12141300 25/01/1994
427 Đỗ Văn Khoa 12141317 25/05/1994
428 Huỳnh Kim Lân 12141323 03/09/1994
429 Trần Việt Long 12141330 20/09/1994
430 Huỳnh Hoàng Nam 12141342 23/11/1994
431 Mai Văn Sang 12141372 14/04/1993
432 Thang Kiến Sang 12141374 10/05/1994
433 Nguyễn Khắc Thành 12141383 28/04/1993
434 Nguyễn Quyết Thắng 12141390 23/02/1994
435 Đặng Văn Tuân 12141406 15/09/1993
436 Đinh Tuấn 12141408 20/11/1993
437 Huỳnh Thái Anh Tuấn 12141411 17/07/1994
438 Lê Văn Tưởng 12141420 11/11/1994
439 Mông Văn Đông 12141426 17/03/1993
440 Hà Mạnh Duy 12141432 21/12/1994
441 Lê Quốc Đại 12141433 02/02/1994
442 Lê Khánh Đăng 12141435 21/10/1994
443 Huỳnh Minh Điệp 12141436 01/06/1994
444 Lê Hoàng 12141438 21/10/1994
445 Trần Đoàn Mạnh Hùng 12141441 03/03/1994
446 Lê Anh Khoa 12141444 29/04/1994
447 Trần Nam Phúc 12141450 23/05/1993
448 Phạm Tiến Quang 12141453 01/09/1991
449 Nguyễn Ngọc Sơn 12141455 22/11/1993
450 Nguyễn Hồng Sỹ 12141456 21/09/1994
451 Phan Hà Nhật Tân 12141457 21/02/1994
452 Đỗ Ngọc Thịnh 12141461 19/06/1994
453 Phạm Minh Tiến 12141462 11/09/1994
454 Lý Hoàng Anh 12141467 05/10/1994
455 Nguyễn Công Danh 12141494 21/10/1994
456 Hoàng Tiến Dũng 12141496 17/04/1993
457 Võ Văn Minh Em 12141519 17/06/1994
458 Nguyễn Hoàng Giang 12141520 09/05/1994
459 Nguyễn Minh Giáp 12141522 08/03/1994
460 Nguyễn Viết Hải 12141527 27/07/1994
461 Phan Quốc Hồ 12141551 22/03/1994
462 Trần Quốc Hưng 12141565 05/02/1993
463 Nguyễn Ngọc Khoa 12141569 20/04/1993
464 Đoàn Văn Minh 12141589 14/08/1993
465 Trần Hữu Nghĩa 12141602 24/11/1993
466 Hồ Thị Mộng Oanh 12141612 20/07/1994
467 Hỏa Thanh Phong 12141615 12/09/1994
468 Nguyễn Phúc 12141618 02/02/1994
469 Đỗ Minh Quân 12141627 28/06/1994
470 Trần Thị Mỹ Quyên 12141631 17/02/1994
471 Nguyễn Vũ Sang 12141637 14/04/1994
472 Đinh Trường Sơn 12141639 21/07/1993
473 Trần Cao Thắng 12141660 26/08/1994
474 Nguyễn Đức Thịnh 12141665 09/05/1994
475 Nguyễn Minh Tín 12141673 27/05/1994
476 Bùi Trọng Trí 12141677 10/10/1993
477 Huỳnh Công Trung 12141689 11/06/1994
478 Đoàn Quốc Tuấn 12141703 09/04/1994
479 Phan Ngọc Tường 12141719 25/10/1994
480 Trương Quang Vinh 12141732 03/02/1994
481 Nguyễn Hoàng Vỹ 12141736 15/07/1994
482 Châu Thế Vinh 12141739 08/11/1994
483 Lê Phan Minh Đức 12141743 24/01/1994
484 Lý Tường Duy 12141744 15/03/1994
485 Phạm Đức An 12142001 31/01/1994
486 Chu Đức Anh 12142002 13/08/1993
487 Lê Hùng Anh 12142004 27/10/1994
488 Võ Quốc ánh 12142009 12/08/1993
489 Nguyễn Trần Bảng 12142012 14/02/1994
490 Huỳnh Thái Bảo 12142014 12/01/1994
491 Bùi Văn Bằng 12142018 02/02/1994
492 Trần Phúc Bình 12142020 20/02/1994
493 Huỳnh Văn Chất 12142022 03/03/1993
494 Nguyễn Ngọc Kim Châu 12142024 12/11/1994
495 Nguyễn Công Chính 12142025 17/02/1994
496 Hồ Văn Cường 12142030 14/01/1994
497 Huỳnh Văn Cường 12142031 06/02/1994
498 Lê Văn Cường 12142032 14/11/1994
499 Nguyễn Mạnh Cường 12142033 05/04/1993
500 Trần Quốc Cường 12142034 02/03/1994
501 Võ Văn Danh 12142036 10/01/1994
502 Nguyễn Văn Dậu 12142037 11/11/1994
503 Trần Ngọc Diệp 12142038 30/07/1994
504 Dương Ngọc Dũng 12142040 11/10/1994
505 Đinh Mạnh Dũng 12142041 31/03/1994
506 Nguyễn Việt Dũng 12142043 28/11/1994
507 Bùi Hửu Duy 12142044 26/06/1994
508 Phan Văn Duy 12142046 18/01/1994
509 Nguyễn Văn Dự 12142047 18/11/1994
510 Lê Đạt 12142051 14/11/1994
511 Lê Quốc Đạt 12142052 18/12/1993
512 Võ Tấn Đạt 12142054 22/01/1994
513 Huỳnh Triệu Đô 12142057 29/03/1994
514 Trần Huỳnh Độ 12142058 20/06/1994
515 Nguyễn Xuân Đông 12142060 01/11/1994
516 Nguyễn Công Đức 12142062 16/05/1994
517 Lê Tiến Được 12142063 08/08/1994
518 Trương Phúc Hà 12142066 24/08/1994
519 Võ Hạnh 12142071 10/03/1994
520 Giáp Hồng Hảo 12142074 20/10/1994
521 Trần Hậu 12142076 20/04/1994
522 Cao Hữu Quốc Hiệp 12142078 05/03/1994
523 Đào Văn Hiếu 12142082 03/09/1993
524 Trần Duy Hòa 12142085 30/08/1994
525 Đoàn Tiến Hoàng 12142086 10/02/1994
526 Lê Công Hoàng 12142088 19/05/1994
527 Lê Văn Hoàng 12142089 04/07/1994
528 Cao Thanh Hồng 12142091 21/05/1994
529 Trần Đắc Hữu Huân 12142094 02/11/1994
530 Huỳnh Ngọc Hùng 12142095 09/04/1994
531 Nguyễn Khanh Huy 12142097 12/05/1994
532 Trương Quang Huy 12142099 28/04/1994
533 Trần Thị Thư Huỳnh 12142102 10/11/1994
534 Trần Quốc Kha 12142106 04/10/1994
535 Trần Triệu Quốc Khánh 12142109 28/04/1994
536 Đặng Quốc Khoa 12142112 16/02/1994
537 Phan Đăng Khoa 12142115 28/01/1994
538 Trần Bích Khoa 12142116 10/04/1994
539 Lâm Ngọc Khôi 12142117 25/04/1994
540 Trần Duy Khương 12142121 06/05/1993
541 Đặng Nguyên Kỳ 12142125 11/11/1994
542 Cao Nhật Lam 12142126 15/03/1994
543 Lê Ngọc Hồng Lâm 12142128 10/09/1994
544 Nguyễn Hoàng Lâm 12142129 02/01/1994
545 Huỳnh Thanh Liêm 12142131 24/04/1994
546 Võ Vũ Linh 12142133 13/01/1993
547 Nguyễn Bá Lộc 12142136 15/06/1994
548 Nguyễn Phúc Lộc 12142137 23/01/1994
549 Trần Sỹ Lực 12142142 04/09/1994
550 Đỗ Văn Ly 12142144 21/10/1994
551 Tôn Thất Mẫn 12142148 24/08/1994
552 Huỳnh Đức Anh Minh 12142150 06/03/1994
553 Lê Sỹ Minh 12142151 24/03/1994
554 Nguyễn Công Minh 12142153 09/10/1994
555 Y Mikô Mlô 12142158 14/06/1994
556 Phạm Thanh Nam 12142160 19/04/1994
557 Đặng Văn Nên 12142162 10/09/1994
558 Đào Hữu Nghĩa 12142163 02/04/1994
559 Lê Quang Nghĩa 12142164 07/02/1994
560 Lý Quang Nghĩa 12142165 01/02/1994
561 Nguyễn Khắc Nghĩa 12142166 24/08/1994
562 Bùi Minh Nguyên 12142168 19/08/1994
563 Nguyễn Hồng Nguyên 12142171 06/09/1994
564 Ngô Văn Nhanh 12142173 10/04/1994
565 Trịnh Hồ Hoài Nhân 12142175 15/11/1994
566 Lê Thành Nhật 12142177 12/12/1992
567 Nguyễn Nhật 12142178 15/07/1994
568 Lê Nguyễn Nhựt 12142179 07/02/1993
569 Nguyễn Quốc Ninh 12142181 04/01/1994
570 Vòng Dẩu ốn 12142182 07/09/1994
571 Nguyễn Văn Ơi 12142183 06/03/1994
572 Trần Lê Quốc Pháp 12142184 06/09/1994
573 Trần Thanh Phong 12142188 24/03/1994
574 Nguyễn Đăng Phú 12142189 27/11/1993
575 Nguyễn Thái Phú 12142190 11/08/1993
576 Phan Thanh Phú 12142191 01/01/1994
577 Nguyễn An Phương 12142200 05/09/1992
578 Nguyễn Anh Phương 12142201 26/09/1994
579 Nguyễn Duy Phương 12142202 02/07/1994
580 Nguyễn Văn Phường 12142205 30/09/1994
581 Vũ Đức Quang 12142208 05/10/1994
582 Nguyễn Xuân Quý 12142213 04/11/1988
583 Trần Ngọc Quý 12142214 28/11/1994
584 Văn Danh Quý 12142215 15/05/1994
585 Đoàn Hồng Quyết 12142217 17/08/1994
586 Nguyễn Hoài Sơn 12142222 06/04/1994
587 Võ Tấn Tài 12142224 10/07/1994
588 Đỗ Ngọc Tân 12142227 12/01/1994
589 Lê Thanh Tân 12142228 29/10/1994
590 Lý Nhựt Tân 12142229 10/06/1994
591 Lê Phạm Hoàng Thái 12142236 23/05/1994
592 Nguyễn Vũ Thanh 12142237 06/08/1994
593 Đinh Quang Thành 12142239 10/10/1994
594 Hòa Quang Thành 12142240 08/03/1994
595 Lê Phước Thảo 12142243 02/01/1994
596 Trần Đình Quốc Thảo 12142244 27/07/1994
597 Đỗ Quang Thắng 12142245 12/02/1993
598 Trương Công Thắng 12142247 13/12/1993
599 Bùi Ngọc Thiện 12142249 01/01/1994
600 Thái Văn Thiện 12142250 16/11/1994
601 Nguyễn Văn Thịnh 12142253 19/03/1993
602 Phan Trường Thịnh 12142254 25/09/1994
603 Đỗ Đức Thuận 12142258 20/08/1993
604 Hồ Minh Tiến 12142261 25/03/1994
605 Huỳnh Ngọc Tiến 12142262 12/08/1993
606 Lê Công Tiến 12142263 18/01/1994
607 Thạch Phi Tiến 12142265 04/07/1993
608 Nguyễn Ngọc Toản 12142270 05/11/1994
609 Nguyễn Tăng Tới 12142271 08/08/1993
610 Nguyễn Văn Trà 12142272 24/10/1994
611 Đinh Minh Trí 12142273 14/06/1994
612 Huỳnh Trần Công Trí 12142274 28/08/1994
613 Võ Hồng Minh Trí 12142276 25/12/1994
614 Tiêu Văn Trưởng 12142286 10/10/1994
615 Bùi Đức Tuấn 12142288 28/01/1994
616 Lê Quang Tuấn 12142290 02/02/1994
617 Tăng Thiên Tuấn 12142292 02/12/1994
618 Trần Văn Tuấn 12142295 19/12/1993
619 Phạm Minh Tuyến 12142302 01/01/1994
620 Vương Cao Quan Tỷ 12142305 20/08/1992
621 Nguyễn Triệu Võ 12142310 21/09/1994
622 Bùi Anh Vũ 12142311 28/07/1994
623 Dụng Ngọc Luận 12142338 05/06/1993
624 Nguyễn Khoa Lượng 12142344 10/01/1994
625 Trương Quyết Tiến 12142347 01/01/1994
626 Trịnh Vĩnh An 12142350 03/02/1993
627 Huỳnh Thanh Tín 12142368 23/11/1994
628 Lê Hồng Ngọc 12142377 03/07/1994
629 Nguyễn Duy Anh 12143002 06/04/1994
630 Nguyễn Thạch Anh 12143003 09/12/1991
631 Vi Hoàng Anh 12143004 23/08/1993
632 Nguyễn Trọng ánh 12143005 04/02/1994
633 Võ Văn Bẩn 12143007 19/10/1994
634 Đặng Thái Bình 12143008 06/06/1994
635 Phạm Duy Bình 12143009 17/04/1994
636 Nguyễn Cảnh Chung 12143012 05/10/1993
637 Trần Hữu Có 12143013 06/03/1993
638 Kiều Thành Công 12143014 02/09/1994
639 Lê Chí Công 12143015 13/06/1994
640 Phạm Tấn Công 12143016 21/08/1994
641 Bùi Danh Cương 12143017 06/04/1993
642 Phạm Hoa Cương 12143019 11/10/1994
643 Nguyễn Văn Cường 12143021 07/10/1994
644 Phạm Văn Cường 12143022 25/07/1994
645 Trần Mạnh Cường 12143024 02/09/1993
646 Võ Quốc Cường 12143025 20/01/1994
647 Lê Minh Duẩn 12143027 25/03/1994
648 Đường Hùng Dũng 12143028 05/05/1994
649 Trịnh Đình Dũng 12143029 10/09/1994
650 Nguyễn Ngọc Anh Duy 12143030 24/10/1994
651 Nguyễn Thanh Đại 12143035 01/09/1993
652 Dương Nguyễn Tấn Đạt 12143036 08/05/1994
653 Nguyễn Xuân Đông 12143040 14/06/1994
654 Nguyễn Văn Đức 12143041 03/02/1993
655 Thái Hữu Đức 12143042 25/04/1994
656 Trần Quyết Được 12143043 10/07/1993
657 Phùng Bá Giáp 12143046 28/10/1994
658 Nguyễn Trường Hải 12143047 21/03/1993
659 Nguyễn Văn Hải 12143048 06/02/1994
660 Phạm Tuấn Hải 12143049 05/04/1994
661 Trần Văn Hải 12143051 22/04/1994
662 Vũ Hoàng Hải 12143052 25/07/1994
663 Nguyễn Anh Hào 12143053 27/06/1994
664 Cao Happy 12143054 06/07/1994
665 Lê Văn Hậu 12143055 08/10/1994
666 Hà Ngọc Hiệp 12143058 24/10/1994
667 Huỳnh Minh Hiếu 12143062 26/10/1994
668 Huỳnh Văn Hiếu 12143063 19/04/1994
669 Phan Minh Hiếu 12143065 03/04/1994
670 Nguyễn Trần Thương Hoài 12143068 24/02/1994
671 Lê Văn Hoàn 12143069 05/05/1994
672 Đinh Văn Hoàng 12143071 25/08/1993
673 Phan Văn Thanh Hoàng 12143076 12/12/1992
674 Trần Phi Hổ 12143078 21/08/1993
675 Võ Mạnh Hổ 12143079 24/11/1993
676 Đồng Văn Hồng 12143080 23/05/1992
677 Phạm Minh Huân 12143081 05/10/1994
678 Bùi Tiến Hùng 12143082 20/01/1993
679 Huỳnh Dương Khang 12143090 09/01/1994
680 Nguyễn Đăng Khoa 12143097 24/06/1994
681 Trần Kiên 12143099 05/12/1994
682 Lưu Anh Kiệt 12143100 28/02/1994
683 Nguyễn Bảo Kỳ 12143101 11/10/1994
684 Huỳnh Thanh Lập 12143102 02/07/1990
685 Nguyễn Văn Lập 12143103 19/05/1993
686 Lê Trí Liêm 12143104 22/09/1994
687 Nguyễn Thanh Liêm 12143105 05/10/1994
688 Võ Duy Linh 12143107 10/07/1994
689 Lê Hoàng Long 12143110 08/12/1994
690 Nguyễn Thành Luân 12143114 06/03/1994
691 Ông Thành Luân 12143115 24/10/1994
692 Trần Minh Luyện 12143116 07/07/1994
693 Lê Quang Minh 12143118 23/09/1994
694 Nguyễn Minh 12143119 06/06/1994
695 Phan Công Minh 12143120 15/11/1990
696 Nguyễn Đức Ngà 12143126 25/02/1994
697 Nguyễn Minh Ngọc 12143128 03/08/1994
698 Trịnh Xuân Ngọc 12143130 20/02/1994
699 Đinh Trần Anh Nguyên 12143131 15/11/1994
700 Phạm Đình Nguyên 12143132 02/06/1994
701 Thạch Chí Nhân 12143134 10/05/1993
702 Lê Đức Nhất 12143135 16/04/1994
703 Trần Anh Nhật 12143136 1994
704 Võ Bá Minh Nhật 12143137 01/05/1994
705 Đặng Ngọc Phát 12143139 20/05/1994
706 Trần Hồng Phát 12143141 24/04/1994
707 Ngô Quốc Phi 12143142 26/09/1993
708 Đoàn Giải Phóng 12143144 20/03/1994
709 Nguyễn Trọng Phú 12143147 13/12/1992
710 Đỗ Đăng Quan 12143152 10/07/1994
711 Hồ Xuân Quang 12143154 20/08/1994
712 Nguyễn Văn Quang 12143156 21/08/1994
713 Lê Hồng Quân 12143157 16/10/1994
714 Trần Hồng Quân 12143161 11/09/1994
715 Trần Thanh Quân 12143162 26/05/1993
716 Võ Văn Quí 12143163 23/03/1994
717 Nguyễn Phú Quốc 12143165 23/08/1994
718 Cao Bá Sơn 12143171 09/09/1993
719 Dương Hoàng Sơn 12143172 28/07/1994
720 Đặng Hoài Sơn 12143173 12/09/1987
721 Nguyễn Như Sơn 12143174 20/02/1993
722 Phạm Thanh Sơn 12143175 03/01/1994
723 Trần Anh Sơn 12143176 19/01/1994
724 Nguyễn Bá Tài 12143179 16/08/1993
725 Mai Thành Tâm 12143180 15/01/1994
726 Nguyễn Quý Tâm 12143182 30/04/1994
727 Phạm Linh Tâm 12143183 09/10/1994
728 Lưu Văn Tân 12143184 09/03/1993
729 Trần Văn Tấn 12143188 04/01/1994
730 Nguyễn Hữu Thái 12143191 10/02/1994
731 Huỳnh Minh Thảo 12143197 19/02/1994
732 Nguyễn Văn Thắng 12143200 11/01/1990
733 Nguyễn Ngọc Thật 12143201 17/02/1994
734 Đinh Đức Thịnh 12143203 18/04/1993
735 Phạm Viễn Thông 12143205 13/06/1994
736 Lê Thái Thuận 12143208 20/02/1994
737 Thái Anh Thư 12143211 10/09/1993
738 Phạm Văn Tiên 12143213 03/12/1993
739 Trần Võ Minh Tiến 12143216 30/08/1994
740 Huỳnh Văn Tình 12143218 01/03/1993
741 Nguyễn Tình 12143219 24/08/1994
742 Lâm Minh Tịnh 12143220 02/10/1993
743 Trần Vũ Minh Toàn 12143222 22/01/1994
744 Vũ Minh Toàn 12143223 01/01/1994
745 Nguyễn Công Toán 12143224 01/05/1994
746 Lê Quốc Trạng 12143226 02/10/1994
747 Hắc Quang Trí 12143229 09/03/1993
748 Huỳnh Kim Trí 12143230 15/02/1994
749 Nguyễn Minh Trí 12143231 15/01/1994
750 Trần Minh Trí 12143232 14/02/1994
751 Lê Thành Trung 12143235 19/02/1994
752 Nguyễn Thanh Tú 12143237 22/08/1993
753 Trần Văn Minh Tú 12143239 10/06/1994
754 Lê Thanh Tuấn 12143240 22/08/1993
755 Mai Anh Tuấn 12143241 02/12/1994
756 Phạm Ngọc Tuấn 12143244 15/10/1993
757 Nguyễn Văn Tuất 12143248 29/08/1993
758 Lưu Kim Tùng 12143250 13/01/1994
759 Lương Quang Tường 12143252 16/04/1994
760 Trần Lê Đức Tường 12143253 16/10/1992
761 Trương Thanh Văn 12143255 28/08/1994
762 Hồ Quốc Việt 12143257 21/02/1994
763 Hoàng Quang Vinh 12143260 26/10/1993
764 Thái Quang Vinh 12143261 22/08/1994
765 Lê Hoàng Vũ 12143264 27/08/1994
766 Nguyễn Xuân Vũ 12143266 19/12/1994
767 Hồ Hùng Vương 12143268 05/09/1994
768 Nguyễn Tấn Vương 12143270 09/11/1994
769 Huỳnh Đức ý 12143272 28/12/1993
770 Nguyễn Văn Công 12143282 20/04/1993
771 Nguyễn Văn Đạt 12143292 20/09/1992
772 Nguyễn Trường Giảng 12143296 03/09/1994
773 Trần Hoàng Khuyên 12143332 25/12/1994
774 Đặng Vũ Nam 12143343 22/09/1994
775 Trần Quốc Nam 12143346 29/11/1994
776 Đỗ Khắc Nhuận 12143355 16/03/1994
777 Lê Minh Trí 12143384 04/11/1994
778 Nguyễn Văn Trung 12143390 04/08/1994
779 Chu Kim Đạt 12143413 28/06/1994
780 Nguyễn Phúc Hải 12143414 29/12/1994
781 Trần Thanh Phong 12143432 03/05/1993
782 Võ Hồng Phúc 12143433 31/12/1993
783 Võ Huy Tài 12143435 15/07/1994
784 Nguyễn Bảo Trung 12143440 23/07/1994
785 Lương Mạnh Tuấn 12143442 14/10/1994
786 Nguyễn Anh Tuấn 12143443 12/12/1993
787 Nguyễn Hoàng Tùng 12143445 11/01/1994
788 Đặng Huỳnh Khôi An 12143447 04/08/1994
789 Nguyễn Huy Anh 12143448 16/02/1994
790 Lê Đăng Chung 12143455 08/05/1993
791 Lương Thanh Đạt 12143468 10/10/1994
792 Lê Trọng Hải Đăng 12143472 28/05/1994
793 Nguyễn Hải Đăng 12143473 14/09/1994
794 Dương Trí Kỳ 12143498 27/09/1994
795 Võ Thành Lâm 12143499 17/10/1994
796 Phạm Hiếu Lễ 12143500 15/06/1994
797 Phạm Văn Lộc 12143504 18/02/1989
798 Hồ Chí Lợi 12143506 19/08/1994
799 Phan Trần Luận 12143507 29/01/1994
800 Nguyễn Văn Mận 12143508 06/05/1993
801 Lê Cao Minh 12143509 04/01/1994
802 Hoàng Nam 12143511 16/06/1994
803 Huỳnh Quang Phong 12143518 16/05/1993
804 Đặng Ngọc Sang 12143526 10/05/1993
805 Trương Minh Tấn 12143534 29/06/1994
806 Nguyễn Minh Thái 12143535 11/09/1994
807 Hạ Ngọc Thanh 12143536 27/04/1990
808 Nguyễn Tất Thành 12143539 02/03/1992
809 Lê Hồng Thắng 12143540 08/09/1992
810 Đặng Xuân Tuấn 12143556 20/12/1994
811 Nguyễn Anh Tuấn 12143560 20/08/1994
812 Nguyễn Phương Tùng 12143564 01/06/1994
813 Trần Thanh Viên 12143567 09/03/1994
814 Nguyễn Hoàng Việt 12143570 30/09/1994
815 Trịnh Đình Vinh 12143572 25/10/1994
816 Huỳnh Ngọc Linh 12143581 10/02/1994
817 Nguyễn Quốc Anh 12144002 16/04/1994
818 Trần Nhật Anh 12144004 09/05/1994
819 Đặng Thành Cảm 12144005 26/10/1994
820 Nguyễn Minh Cảnh 12144006 02/08/1994
821 Nguyễn Văn Châu 12144009 01/01/1994
822 Nông Văn Chính 12144011 28/06/1994
823 Lương Chí Cường 12144013 29/03/1994
824 Nguyễn Văn Cường 12144014 09/09/1992
825 Nguyễn Khắc Doanh 12144015 13/12/1994
826 Trần Khánh Duy 12144018 10/01/1994
827 Trần Ngọc Duy 12144019 13/10/1994
828 Nguyễn Hướng Dương 12144020 25/08/1994
829 Nguyễn Thành Đậm 12144023 08/11/1994
830 Nông Bình Định 12144024 03/07/1994
831 Nguyễn Hữu Đức 12144026 23/03/1994
832 Nguyễn Văn Ghi 12144027 27/03/1994
833 Nguyễn Hoàng Long Hải 12144029 24/11/1993
834 Võ Phúc Hậu 12144032 18/08/1994
835 Lê Giá Hiển 12144033 23/05/1994
836 Nguyễn Duy Hiển 12144034 27/08/1994
837 Trương Quang Hố 12144037 20/04/1994
838 Nguyễn Văn Hợp 12144039 12/09/1993
839 Phan Thanh Hùng 12144041 14/01/1994
840 Bùi Duy Hưởng 12144045 13/04/1994
841 Đỗ Văn Hướng 12144046 07/06/1994
842 Nguyễn Trọng Kha 12144047 10/10/1994
843 Nguyễn Minh Khang 12144048 15/01/1994
844 Đỗ Duy Khiêm 12144050 20/10/1994
845 Lê Đăng Khoa 12144051 16/08/1991
846 Trần Trung Kiên 12144053 04/12/1993
847 Đặng Lê Anh Kiệt 12144054 06/03/1994
848 Đoàn Tuấn Kiệt 12144055 17/12/1994
849 Hà Ngọc Lân 12144056 25/10/1994
850 Nguyễn Hoàng Linh 12144060 13/01/1994
851 Lê Hoàng Long 12144062 15/01/1994
852 Lê Đức Luân 12144063 10/10/1994
853 Vũ Đức Ly 12144064 17/10/1994
854 Nguyễn Hải Nam 12144066 19/10/1992
855 Trần Phương Nam 12144067 04/02/1994
856 Nguyễn Trọng Nghĩa 12144069 25/07/1994
857 Lâm Trung Nguyên 12144073 06/08/1993
858 Lưu Bảo Nguyên 12144074 30/04/1994
859 Bùi Đình Nhất 12144076 17/09/1994
860 Nguyễn Hồng Nhiên 12144079 19/08/1994
861 Chinh Đô Phú 12144082 09/10/1994
862 Nguyễn Đức Phúc 12144085 01/01/1993
863 Phạm Tấn Phước 12144087 24/04/1994
864 Đặng Ngọc Quang 12144089 01/03/1994
865 Trần Hồng Quân 12144091 04/02/1994
866 Vũ Mạnh Quý 12144092 13/04/1994
867 Hoàng Văn Quyền 12144093 28/06/1994
868 Đỗ Thái San 12144094 15/05/1994
869 Bùi Thành Sơn 12144096 12/11/1994
870 Nguyễn Minh Tàu 12144099 07/10/1994
871 Lê Võ Tân 12144101 29/01/1994
872 Phan Duy Tấn 12144103 26/03/1994
873 Nguyễn Quốc Thanh 12144105 15/11/1993
874 Vũ Thế Thắng 12144109 18/07/1994
875 Nguyễn Bửu Thiện 12144111 27/04/1993
876 Phạm Văn Thống 12144113 10/12/1994
877 Đinh Văn Thuận 12144115 20/03/1994
878 Phạm Phương Thức 12144118 08/09/1994
879 Võ Đình Phi Tiên 12144120 26/06/1994
880 Nguyễn Minh Toàn 12144123 17/05/1994
881 Huỳnh Phước Tuân 12144129 08/02/1993
882 Đoàn Thanh Tùng 12144131 20/01/1994
883 Huỳnh Văn Vạn 12144132 25/03/1994
884 Phan Vũ 12144135 21/11/1994
885 Phan Thanh Bắc 12144167 22/07/1994
886 Lê Nhật Hậu 12144196 14/11/1994
887 Trần Nhật Anh 12145002 10/07/1994
888 Vũ Đức Anh 12145003 02/03/1994
889 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 12145006 17/05/1994
890 Nguyễn Kế Bảo 12145007 20/12/1994
891 Nguyễn Chí Chí 12145012 19/12/1994
892 Nguyễn Thành Công 12145014 06/10/1994
893 Nguyễn Thành Công 12145015 10/07/1994
894 Nông Đắc Công 12145016 20/11/1994
895 Thiều Quang Công 12145017 28/09/1994
896 Nguyễn Văn Cườm 12145018 22/06/1994
897 Trần Văn Cường 12145024 12/01/1994
898 Cao Chí Dũng 12145025 12/09/1994
899 Tôn Hoàng Dũng 12145028 29/10/1994
900 Trần Hoàng Dũng 12145029 11/08/1993
901 Nguyễn Tường Duy 12145034 30/11/1994
902 Phan Đình Đá 12145039 04/07/1992
903 Nguyễn Thế Đại 12145040 13/04/1994
904 Bùi Tân Đạo 12145041 28/03/1994
905 Trần Khánh Đăng 12145043 10/10/1994
906 Nguyễn Duy Điều 12145044 13/05/1994
907 Đỗ Văn Đính 12145045 09/12/1992
908 Cám Quí Đường 12145046 15/09/1993
909 Lê Xuân Hạ 12145049 20/06/1994
910 Quách Văn Hải 12145051 20/11/1993
911 Trần Nhật Hiền 12145057 06/03/1994
912 Nguyễn Văn Hiếu 12145061 25/11/1994
913 Nguyễn Văn Hiếu 12145062 22/07/1993
914 Phạm Tiến Hiếu 12145063 09/12/1994
915 Đỗ Huy Hoàng 12145066 15/02/1994
916 Nguyễn Văn Hoàng 12145068 19/02/1993
917 Hạ Phi Hùng 12145070 08/07/1994
918 Nguyễn Đại Hùng 12145071 20/08/1994
919 Nguyễn Thanh Huy 12145073 16/08/1994
920 Vũ Quang Huy 12145074 14/07/1994
921 Hồ Ngọc Hưng 12145075 10/08/1994
922 Nguyễn Quang Hưng 12145076 17/04/1994
923 Nguyễn Quốc Khánh 12145081 02/09/1994
924 Trần Quang Khánh 12145082 04/04/1994
925 Nguyễn Khiêm 12145083 15/07/1994
926 Nguyễn Đăng Khoa 12145084 02/02/1994
927 Trần Văn Trọng Kim 12145090 04/10/1994
928 Hồ Xuân Long 12145096 23/05/1994
929 Mai Xuân Long 12145097 10/10/1988
930 Trần Bảo Long 12145098 21/06/1994
931 Bùi Tấn Lộc 12145099 22/02/1994
932 Nguyễn Tấn Lộc 12145101 04/07/1993
933 Nguyễn Hà Thế Lữ 12145104 25/12/1994
934 Hoàng Văn Lực 12145105 06/02/1994
935 Lê Văn Nam 12145107 02/01/1994
936 Đoàn Minh Nguyên 12145113 12/08/1994
937 Phạm Tuấn Nguyên 12145115 08/09/1994
938 Phạm Xuân Nguyên 12145116 14/04/1993
939 Trần Công Nguyên 12145117 06/02/1994
940 Nguyễn Đăng Nhâm 12145118 21/03/1992
941 Phan Huỳnh Nhân 12145122 10/06/1994
942 Đinh Công Nhật 12145123 10/04/1994
943 Phạm Minh Nhật 12145124 05/09/1994
944 Vũ Văn Nhật 12145125 14/12/1986
945 Trần Phú 12145131 10/06/1994
946 Trần Ngọc Phú 12145132 13/02/1994
947 Lê Huỳnh Phúc 12145133 18/04/1994
948 Đỗ Đình Phục 12145134 18/10/1994
949 Trương Minh Phương 12145136 20/02/1992
950 Mạch Anh Quân 12145139 08/02/1994
951 Lê Thanh Sang 12145141 04/09/1994
952 Đoàn Sĩ 12145145 12/07/1994
953 Thái Tiến Sỷ 12145146 29/04/1994
954 Đặng Văn Tài 12145147 15/08/1994
955 Hồ Thanh Tân 12145150 28/12/1993
956 Trần Nhật Tân 12145151 05/12/1994
957 Lê Hữu Tấn 12145152 17/06/1995
958 Nguyễn Đức Mai Thanh 12145154 19/05/1994
959 Quách Phú Thành 12145160 01/06/1994
960 Nguyễn Anh Thế 12145165 17/02/1994
961 Nguyễn Đức Thiện 12145170 14/04/1994
962 Nguyễn Văn Thiện 12145171 25/01/1994
963 Nguyễn Xuân Thiện 12145172 10/02/1994
964 Đặng Phước Thông 12145174 04/07/1994
965 Nguyễn Văn Tình 12145186 10/07/1994
966 Triệu Kim Toàn 12145188 28/10/1994
967 Nguyễn Hoàng Trang 12145190 03/01/1994
968 Nguyễn Đình Trí 12145193 09/04/1994
969 Nguyễn Quốc Trị 12145195 12/08/1994
970 Hà Minh Triều 12145196 05/03/1993
971 Nguyễn Hữu Trung 12145201 04/03/1994
972 Nguyễn Trọng Hoài Trung 12145202 21/05/1994
973 Nguyễn Đan Trường 12145204 12/10/1994
974 Phạm Nhật Trường 12145205 05/09/1994
975 Dương Khải Tú 12145206 27/01/1994
976 Đinh Duy Tuấn 12145208 06/05/1994
977 Trương Ngọc Minh Tuấn 12145213 03/03/1994
978 Nguyễn Huy Tùng 12145214 12/02/1991
979 Đoàn Minh Văn 12145218 26/11/1994
980 Phan Thiết Viễng 12145220 20/05/1994
981 Lê Tiến Việt 12145222 01/01/1994
982 Trương Nam Việt 12145223 03/01/1993
983 Nguyễn Cửu Hoàn Vũ 12145226 27/01/1993
984 Nguyễn Hoàng Vũ 12145227 07/12/1994
985 Nguyễn Văn Vương 12145230 28/06/1994
986 Thạch Minh Tiến 12145262 04/10/1993
987 Nguyễn Văn Hớn 12145264 12/05/1994
988 Phạm Ngọc ánh 12145274 06/03/1993
989 Hà Vương Bửu 12145277 02/11/1991
990 Nguyễn Thành Công 12145280 12/10/1994
991 Phan Thành Cường 12145282 10/05/1994
992 Hoàng Trọng Đạt 12145292 05/04/1992
993 Phan Đạt 12145297 01/10/1994
994 Nguyễn Văn Đặng 12145298 19/08/1994
995 Trần Thanh Hải 12145306 30/12/1994
996 Tăng Châu Huy 12145323 17/11/1994
997 Phan Minh Kha 12145329 14/11/1994
998 Huỳnh Kỳ 12145336 02/03/1993
999 Trần Nam Lộc 12145341 10/09/1993
1000 Nguyễn Văn Minh 12145346 20/10/1994
1001 Trần Thanh Phong 12145358 14/01/1994
1002 Nguyễn Nhựt Thanh 12145381 05/11/1994
1003 Phạm Tấn Thương 12145396 23/01/1994
1004 Trần Hoài Toàn 12145405 20/05/1993
1005 Phan Văn Trận 12145406 10/07/1994
1006 Nguyễn Thanh Trúc 12145410 01/01/1994
1007 Lê Đình Trung 12145411 16/06/1994
1008 Huỳnh Minh Thuận 12145455 31/08/1994
1009 Trần Lê Bảo Đăng 12145467 06/10/1994
1010 Nguyễn Đức Anh 12146004 04/05/1994
1011 Lê Công Bảo 12146007 22/11/1994
1012 Nguyễn Hữu Bằng 12146009 26/07/1994
1013 Nguyễn Thanh Bình 12146010 05/08/1994
1014 Võ Minh Cảnh 12146011 27/11/1994
1015 Nguyễn Minh Chí 12146015 1994
1016 Đặng Ngọc Chương 12146017 12/11/1994
1017 Nguyễn Viết Chương 12146018 13/03/1993
1018 Vũ Phúc Chương 12146019 28/08/1994
1019 Lý Thanh Di 12146024 04/04/1994
1020 Đinh Công Doanh 12146025 01/12/1994
1021 Huỳnh Tấn Dũng 12146026 20/11/1994
1022 Nguyễn Anh Dũng 12146027 29/04/1994
1023 Lâm Quang Duy 12146029 08/09/1994
1024 Phùng Văn Duy 12146032 10/10/1994
1025 Đinh Tiến Đạt 12146035 25/04/1994
1026 Lê Thành Đạt 12146036 30/12/1994
1027 Nguyễn Minh Đạt 12146037 16/10/1994
1028 Nguyễn Tiến Đạt 12146038 02/09/1993
1029 Phan Tiến Đạt 12146039 04/02/1994
1030 Nguyễn Trọng Đức 12146045 28/03/1994
1031 Phan Văn Được 12146046 14/09/1994
1032 Lâm Hoàng Giang 12146047 09/10/1994
1033 Dương Hắc Hải 12146049 27/07/1994
1034 Phan Tấn Hải 12146051 10/04/1993
1035 Hoàng Đình Hiển 12146055 24/11/1994
1036 Nguyễn Thừa Hiếu 12146058 26/04/1994
1037 Nguyễn Vũ Hiếu 12146059 08/04/1993
1038 Lê Trung Hoàng 12146061 11/10/1994
1039 Trần Duy Hợp 12146063 30/08/1994
1040 Nguyễn Tiến Hùng 12146064 28/06/1994
1041 Nguyễn Tiến Hùng 12146065 09/03/1993
1042 Nguyễn Đức Huy 12146070 03/09/1994
1043 Nguyễn Đoàn Kết 12146078 13/11/1993
1044 Võ Minh Khiêm 12146083 04/03/1994
1045 Trần Duy Khoa 12146085 30/03/1993
1046 Trương Cơ Kiến 12146088 02/09/1994
1047 Nguyễn Xuân Lâm 12146090 15/05/1994
1048 Đỗ Phước Lập 12146091 10/01/1994
1049 Lương Thanh Liêm 12146093 02/01/1994
1050 Lê Phạm Duy Linh 12146096 05/01/1994
1052 Lê Nguyễn Thiên Long 12146099 13/02/1994
1053 Nguyễn Bảo Lộc 12146101 01/10/1994
1054 Phạm Văn Lộc 12146102 12/03/1994
1055 Võ Thành Lông 12146103 15/01/1994
1056 Lê Ngọc Minh 12146109 09/08/1994
1057 Lê Quốc Minh 12146110 01/10/1994
1058 Phù Trung Mơ 12146113 12/07/1994
1059 Đinh Hoàng Nam 12146115 28/02/1994
1060 Lê Đình Nam 12146116 25/04/1994
1061 Trương Hoàng Nam 12146118 01/06/1994
1062 Trương Hửu Nghĩa 12146121 07/04/1994
1063 Lê Phương Nguyên 12146126 07/11/1994
1064 Lê Quang Nhật 12146129 14/05/1994
1065 Lê Đại Phát 12146133 04/01/1994
1066 Hoàng Thái Triệu Phong 12146135 27/07/1994
1067 Bùi Công Phúc 12146138 01/01/1994
1068 Đinh Tấn Phụng 12146140 02/09/1993
1069 Nguyễn Vũ Quang 12146143 19/04/1994
1070 Triệu Văn Quang 12146144 17/02/1993
1071 Đậu Bá Quân 12146145 28/02/1994
1072 Phạm Minh Quân 12146146 06/12/1994
1073 Nguyễn Đức Quốc 12146147 21/11/1993
1074 Hồ Trương Tấn Sang 12146152 03/12/1994
1075 Hoàng Thái Sơn 12146154 22/09/1994
1076 Ngô Văn Sơn 12146155 16/04/1994
1077 Nguyễn Trọng Sơn 12146156 27/08/1994
1078 Hà Hoàng Sung 12146158 29/05/1994
1079 Nguyễn Thành Tâm 12146161 02/04/1994
1080 Nguyễn Văn Tâm 12146162 13/06/1993
1081 Nguyễn Phạm Duy Thái 12146167 25/03/1994
1082 Hà Xuân Thành 12146169 07/11/1994
1083 Nguyễn Hữu Thao 12146173 21/02/1994
1084 Võ Văn Thảo 12146174 01/01/1994
1085 Võ Văn Thắng 12146176 15/06/1994
1086 Nguyễn Hoàng Anh Thi 12146179 02/05/1994
1087 Võ Văn Minh Thiện 12146183 22/09/1994
1088 Nguyễn Hưng Thịnh 12146184 30/01/1994
1089 Trần Anh Thuận 12146189 05/05/1994
1090 Lê Đức Tiến 12146194 10/09/1994
1091 Lê Minh Tiến 12146195 14/02/1994
1092 Mai Minh Tiến 12146196 02/01/1994
1093 Nguyễn Thành Tín 12146199 10/05/1994
1094 Bùi Công Toàn 12146200 23/12/1994
1095 Phan Ngọc Triều 12146204 29/06/1994
1096 Nguyễn Phước Trình 12146207 26/08/1993
1097 Phùng Thiện Trung 12146211 03/08/1994
1098 Ri Xuân Trung 12146212 27/10/1994
1099 Nguyễn Vũ Trường 12146214 22/06/1994
1100 Đặng Hoàng Tú 12146216 28/12/1994
1101 Hoàng Khánh Tuấn 12146220 07/02/1994
1102 Nguyễn Quốc Tuấn 12146222 06/08/1994
1103 Nguyễn Thanh Tùng 12146226 23/11/1994
1104 Lưu Quốc Tường 12146228 25/10/1994
1105 Lương Tấn Vàng 12146229 21/03/1994
1106 Phạm Quốc Vinh 12146232 17/07/1994
1107 Phạm Thanh Vinh 12146233 05/01/1994
1108 Nguyễn Khắc Vũ 12146234 08/08/1994
1109 Huỳnh Phước Vương 12146237 22/11/1994
1110 Nguyễn Mẫn Xuyên 12146238 18/05/1994
1111 Lê Hoàng Quân 12146254 12/08/1994
1112 Nguyễn Lê Thạch Hoàng 12146264 14/03/1994
1113 Nguyễn Quang Tuấn Kiệt 12146267 26/10/1994
1114 Trần Lâm Phú 12146269 12/04/1993
1115 Vũ Viết Thành 12146271 07/10/1994
1116 Đỗ Hoàng Ân 12147001 23/09/1994
1117 Bùi Quốc Cường 12147004 16/12/1994
1118 Trần Minh Cường 12147005 17/06/1994
1119 Hoàng Đức Huy 12147010 19/11/1993
1120 Lương Ngọc Huyên 12147014 18/04/1994
1121 Châu Văn Khánh 12147015 01/01/1994
1122 Huỳnh Đăng Khoa 12147016 17/07/1994
1123 Lưu Trần Lâm 12147017 15/08/1994
1124 Đỗ Tiến Minh 12147020 20/04/1994
1125 Đỗ Khánh Nguyên 12147022 02/11/1994
1126 Võ Phúc Nguyên 12147023 18/02/1992
1127 Vy Minh Ngữ 12147024 27/08/1994
1128 Mai Nhật Phương 12147025 10/07/1994
1129 Bùi Trọng Quốc 12147028 07/01/1993
1130 Phan Ngọc Sang 12147030 16/04/1994
1131 Mạc Cảnh Tài 12147031 1992
1132 Đặng Ngọc Tâm 12147032 17/10/1994
1133 Hồ Thanh Tâm 12147033 26/10/1994
1134 Lê Trần Thái 12147034 24/10/1994
1135 Lê Tấn Thanh 12147035 18/09/1994
1136 Sử Hoài Thanh 12147036 20/03/1993
1137 Nguyễn Công Thành 12147037 04/06/1994
1138 Nguyễn Ngọc Thảo 12147038 29/10/1994
1139 Nguyễn Đức Tính 12147042 13/07/1994
1140 Nguyễn Bá Khánh Toàn 12147043 13/01/1994
1141 Nguyễn Hữu Toàn 12147044 09/05/1993
1142 Nguyễn Mạnh Hùng 12147069 21/05/1994
1143 Huỳnh Giang Khải 12147074 01/02/1994
1144 Phạm Hoàng Phong 12147083 24/05/1994
1145 Nguyễn Thành Triệu 12147106 20/06/1994
1146 Nguyễn Tuấn Vũ 12147120 17/11/1993
1147 Nguyễn Hoàng Tâm 12147130 10/03/1994
1148 Phạm Hoàng Ân 12147139 01/05/1990
1149 Phan Văn Cường 12147145 15/03/1993
1150 Đặng Tiến Danh 12147146 10/05/1993
1151 Nguyễn Hoàng Duy 12147149 11/01/1994
1152 Nguyễn Thành Đạt 12147154 22/07/1994
1153 Mai Văn Đức 12147157 06/07/1994
1154 Nguyễn Văn Hảo 12147162 16/08/1994
1155 Nguyễn Trọng Hiếu 12147171 29/08/1993
1156 Thái Ngọc Hùng 12147177 04/04/1994
1157 Dương Thế Huynh 12147182 14/02/1994
1158 Nguyễn Trương Lâm Khanh 12147186 11/04/1994
1159 Huỳnh Trọng Khánh 12147187 02/11/1994
1160 Nông Văn Khánh 12147189 25/02/1994
1161 Nguyễn Như Khuê 12147191 17/06/1994
1162 Lư Chiêu Linh 12147196 01/10/1993
1163 Trần Văn Lực 12147204 08/06/1986
1164 Nguyễn Hữu Mạnh 12147207 24/04/1994
1165 Mai Văn Minh 12147208 01/10/1994
1166 Lê Xuân Nam 12147211 04/03/1994
1167 Trần Nhân 12147220 07/10/1994
1168 Lê Văn Nhựt 12147222 26/11/1994
1169 Văn Tấn Nhựt 12147223 16/09/1994
1170 Ngô Quốc Phong 12147225 16/02/1993
1171 Lê Hồng Phương 12147231 12/04/1994
1172 Lê Viết Thạch 12147245 10/03/1994
1173 Trần Hữu Thể 12147251 20/01/1994
1174 Trần Minh Thi 12147252 20/12/1994
1175 Nguyễn Mỹ Tho 12147254 06/03/1990
1176 Huỳnh Hữu Thụy 12147256 12/10/1994
1177 Nguyễn Thanh Tịnh 12147260 09/10/1994
1178 Trần Quốc Toản 12147263 10/10/1994
1179 Kim Văn Trí 12147265 12/07/1994
1180 Đào Minh Tuấn 12147273 02/09/1994
1181 Đỗ Trần Vàng 12147282 05/05/1994
1182 Trần Văn Việt 12147285 04/10/1994
1183 Xa Văn An 12147319 21/02/1993
1184 Trần Đình Anh Duy 12147321 26/06/1994
1185 Trần Chí An 12148002 07/05/1994
1186 Nguyễn Văn út Bảy 12148004 27/01/1988
1187 Nguyễn Tuấn Cảnh 12148005 27/07/1994
1188 Lê Thị Kim Dung 12148006 1994
1189 Nguyễn Minh Điền 12148008 30/01/1993
1190 Nguyễn Đức Hoa 12148012 19/09/1994
1191 Nguyễn Thị Huyền 12148014 25/08/1994
1192 Nguyễn Đặng Xuân Lam 12148018 22/12/1994
1193 Đồng Sỹ Luân 12148020 19/10/1994
1194 Nguyễn Thành Lương 12148021 04/03/1994
1195 Lê Nhựt Minh 12148023 21/06/1994
1196 Ngô Thị Nhung 12148029 01/12/1994
1197 Lâm Đăng Phong 12148030 08/04/1994
1198 Đặng Khanh Tâm 12148035 14/08/1994
1199 Vũ Thu Thảo 12148037 09/05/1994
1200 Lê Văn Thương 12148038 23/02/1994
1201 Nguyễn Xuân Trường 12148042 29/08/1994
1202 Nguyễn Tấn Yên 12148045 23/04/1994
1203 Vũ Nguyễn Duy Khương 12148083 17/02/1994
1204 Trương Sĩ Phú 12148154 01/04/1994
1205 Phan Văn Tuấn 12148155 10/11/1991
1206 Hoàng Thúy An 12148156 01/01/1994
1207 Nguyễn Thị Thúy Anh 12148158 06/08/1994
1208 Trương Hồng Bảo 12148160 04/04/1993
1209 Nguyễn Thị Ngọc Bích 12148161 26/06/1993
1210 Nguyễn Thị Phương Bích 12148162 17/12/1994
1211 Phạm Quốc Cường 12148164 09/09/1994
1212 Lê Quí Đông 12148175 12/03/1994
1213 Trần Thành Được 12148176 15/03/1993
1214 Phạm Thị Hồng Hải 12148179 15/04/1993
1215 Đỗ Thị Hồng Hạnh 12148180 27/08/1994
1216 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 12148182 13/12/1994
1217 Lê Văn Hậu 12148186 1994
1218 Ngô Thanh Hiếu 12148188 01/03/1994
1219 Nguyễn Thị Hồng Huệ 12148192 02/04/1994
1220 Nguyễn Đình Đan Huy 12148194 16/03/1994
1221 Trần Thị Bích Huyền 12148199 23/05/1994
1222 Lê Hoàng Linh 12148207 26/12/1992
1223 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 12148208 31/07/1994
1224 Nguyễn Minh Lợi 12148210 09/04/1994
1225 Nguyễn Thị Luyến 12148211 19/09/1994
1226 Trần Thị Lý 12148213 06/07/1994
1227 Lê Thị Ngọc Mai 12148215 29/11/1994
1228 Nguyễn Thị Mỹ 12148222 17/03/1994
1229 Nguyễn Trung Nghĩa 12148227 10/11/1993
1230 Lê Thị Thanh Nhung 12148234 19/03/1994
1231 Phạm Thị Phương Nhung 12148235 02/09/1994
1232 Nguyễn Xuân Phát 12148238 17/07/1994
1233 Lê Văn Thanh 12148257 13/05/1994
1234 Nguyễn Thị Thu Thảo 12148258 02/03/1994
1235 Phan Thị Kim Thoa 12148267 10/08/1994
1236 Trần Thị Thùy 12148271 20/09/1994
1237 Trần Thị Thu Thùy 12148272 24/10/1994
1238 Trần Thị Hoài Thương 12148275 09/09/1994
1239 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 12148282 11/02/1994
1240 Lê Anh Tuấn 12148286 17/04/1994
1241 Lê Hữu Vinh 12148295 04/04/1994
1242 Lê Thị Ngọc Yến 12148299 13/01/1994
1243 Nguyễn Văn Minh 12148356 08/05/1992
1244 Trần Anh Hoàng Việt 12148701 29/08/1994
1245 Phạm Quốc Bách 12149003 21/08/1994
1246 Hoàng Nguyễn Thiên Bảo 12149004 09/01/1994
1247 Phạm Quang Bằng 12149005 19/11/1994
1248 Nguyễn Thanh Bình 12149006 28/10/1994
1249 Trịnh Thanh Bình 12149008 10/10/1994
1250 Phạm Trần Chí 12149010 01/07/1994
1251 Đỗ Từ Chương 12149012 18/08/1994
1252 Huỳnh Gia Dĩ 12149015 14/06/1994
1253 Trần Anh Dũng 12149018 09/03/1994
1254 Trần Quốc Đạt 12149025 15/10/1994
1255 Trương Địch 12149027 18/02/1994
1256 Đặng Minh Định 12149028 24/09/1994
1257 Ngô Trọng Đức 12149029 10/02/1994
1258 Nguyễn Hải 12149031 06/11/1994
1259 Lê Phước Hạnh 12149032 12/04/1994
1260 Phạm Văn Hạnh 12149033 25/11/1994
1261 Đỗ Hoàng Hảo 12149034 21/03/1994
1262 Nguyễn Minh Hiệp 12149037 16/09/1993
1263 Đinh Trọng Hiếu 12149039 25/12/1994
1264 Nguyễn Đình Hoàng 12149044 06/07/1994
1265 Trần Hùng 12149045 13/10/1994
1266 Nguyễn Long Huy 12149047 25/05/1994
1267 Huỳnh Thanh Huynh 12149048 18/09/1994
1268 Nguyễn Tuấn Khanh 12149053 03/02/1994
1269 Nguyễn Đăng Khoa 12149057 20/02/1994
1270 Trần Hoàng Kỳ 12149062 24/06/1994
1271 Nguyễn Văn Lãm 12149063 10/08/1994
1272 Trần Ngọc Sơn Lâm 12149064 12/10/1994
1273 Phạm Tú Linh 12149067 05/09/1994
1274 Phạm Văn Linh 12149068 07/02/1994
1275 Nguyễn Thanh Hoàng Mẫn 12149071 21/11/1994
1276 Trương Thanh Mẫn 12149072 20/12/1994
1277 Huỳnh Nhật Minh 12149073 15/04/1994
1278 Võ Thanh Minh 12149075 16/10/1993
1279 Nguyễn Ngọc Nam 12149078 19/08/1994
1280 Nguyễn Văn Nam 12149079 28/08/1994
1281 Vũ Đình Nam 12149080 17/01/1994
1282 Trần Hiếu Nghĩa 12149085 10/04/1994
1283 Trương Đức Phong 12149089 14/06/1994
1284 Võ Văn Phú 12149091 22/09/1994
1285 Nguyễn Bá Phục 12149095 26/06/1994
1286 Phạm Viết Phước 12149097 10/02/1994
1287 Đoàn Văn Quàng 12149099 02/03/1994
1288 Võ Văn Quân 12149100 30/01/1993
1289 Trần Hoàn Quốc 12149102 21/10/1994
1290 Nguyễn Thanh Quý 12149103 01/01/1993
1291 Hà Tôn Quyền 12149104 19/02/1994
1292 Trần Minh Quyết 12149105 28/06/1994
1293 Vòng Sỳ Sênh 12149108 01/04/1993
1294 Phạm Hữu Tài 12149112 16/03/1993
1295 Nguyễn Đình Thanh 12149119 16/02/1994
1296 Phan Hoàng Thanh 12149120 28/03/1994
1297 Nghiêm Quốc Thắng 12149125 04/12/1994
1298 Lương Mai Trường Thịnh 12149127 16/07/1994
1299 Trương Tuấn Thuận 12149132 02/02/1994
1300 Hồ Minh Thương 12149133 04/06/1994
1301 Nguyễn Quốc Tiến 12149136 18/02/1994
1302 Ngô Minh Toàn 12149142 22/04/1994
1303 Nguyễn Minh Toàn 12149143 04/11/1994
1304 Trần Bình Trọng 12149147 10/04/1994
1305 Trần Hữu Trung 12149149 03/01/1994
1306 Mai Trọng Tuân 12149153 22/02/1994
1307 Nguyễn Văn Vọng 12149160 02/08/1994
1308 Trần Quang Vũ 12149164 27/02/1994
1309 Lâm Trường Hải 12149168 14/02/1993
1310 Thạch Phắt 12149170 04/02/1993
1311 Châu Quân 12149171 10/04/1992
1312 Nguyễn Xuân Đông Anh 12149172 30/03/1994
1313 Hồ Sỹ Hà Anh 12149173 13/05/1994
1314 Đỗ Đình Mỹ Anh 12149180 12/05/1994
1315 Lê Tuấn Anh 12149181 15/03/1994
1316 Huỳnh Văn Ân 12149182 10/09/1993
1317 Dương Gia Bảo 12149184 10/04/1994
1318 Phan Quốc Bảo 12149187 01/08/1994
1319 Trần Văn Bình 12149190 27/07/1991
1320 Hoàng Đức Chiến 12149191 18/02/1994
1321 Bùi Sỉ Chỉnh 12149192 05/03/1994
1322 Dương Đình Duy Chương 12149195 27/11/1994
1323 Nguyễn Hữu Dự 12149208 12/05/1994
1324 Nguyễn Thành Đạt 12149213 01/07/1994
1325 Phan Hồng Đặng 12149216 12/04/1993
1326 Lê Công Định 12149219 20/04/1994
1327 Nguyễn Hòa Hải 12149229 15/04/1994
1328 Huỳnh Nguyên Hiệp 12149234 04/11/1993
1329 Thái Hoàng Hiệp 12149236 12/10/1994
1330 Ngô Trọng Hiếu 12149238 18/10/1994
1331 Trần Hòa Hiếu 12149239 01/05/1994
1332 Diệp Đại Hoán 12149240 31/07/1994
1333 Kiều Thư Hoàng 12149241 16/09/1994
1334 Võ Thành Huân 12149244 31/10/1994
1335 Nguyễn Đăng Khôi 12149252 08/07/1994
1336 Nguyễn Đức Khương 12149253 10/12/1994
1337 Nguyễn Văn Linh 12149257 19/03/1994
1338 Nguyễn Vương Thành Lộc 12149261 20/10/1994
1339 Trần Trọng Luân 12149262 20/01/1994
1340 Tô Đình Lý 12149263 14/04/1993
1341 Nguyễn Phan Thanh Mẫn 12149264 10/09/1994
1342 Hồ Hoàng Nam 12149267 01/06/1994
1343 Nguyễn Hoàng Nam 12149270 20/04/1994
1344 Nguyễn Văn Nam 12149271 01/05/1993
1345 Trần Văn Nhân 12149275 21/03/1993
1346 Đặng Tấn Tài 12149296 18/02/1994
1347 Cao Xuân Thành 12149305 14/08/1994
1348 Phạm Công Thành 12149307 08/02/1994
1349 Nguyễn Gia Thể 12149311 19/10/1994
1350 Phạm Phú Thịnh 12149314 13/09/1994
1351 Nguyễn Đức Tín 12149319 01/05/1994
1352 Đỗ Cao Trường 12149324 10/05/1994
1353 Đặng Anh Tuấn 12149326 08/09/1989
1354 Lê Anh Tuấn 12149327 29/07/1994
1355 Lê Đức Tuấn 12149328 10/01/1994
1356 Lưu Quốc Tuấn 12149329 06/04/1994
1357 Ma Hữu Anh Tuấn 12149330 29/09/1994
1358 Nguyễn Vương Quốc Tuấn 12149334 25/07/1994
1359 Võ Đại Tùng 12149338 12/09/1994
1360 Cao Trung Tuyến 12149339 06/06/1994
1361 Võ Đông Tường 12149340 10/06/1994
1362 Ya Úc 12149341 15/06/1993
1363 Phan Văn Vũ 12149347 17/07/1994
1364 Hoàng Thái Hòa 12149360 12/04/1994
1365 Phạm Minh Sáng 12149372 29/01/1993
1366 Đỗ Văn Trí 12149388 20/05/1994
1367 Lê Hiền Đức 12150012 19/05/1993
1368 Lương Văn Hiệp 12150020 13/05/1994
1369 Hoàng Đình Tuấn Kiệt 12150031 13/10/1994
1370 Nguyễn Khánh Linh 12150036 11/12/1994
1371 Trần Như Lực 12150041 01/11/1994
1372 Bùi Thị Mai 12150043 02/07/1994
1373 Vũ Toàn Thiện 12150071 10/06/1994
1374 Nguyễn Thu Hà 12150166 21/12/1994
1375 Ngô Hoàng Phi Hải 12150176 20/07/1994
1376 Mai Ngọc Anh 12151004 30/04/1994
1377 Đinh Mai Quốc Bảo 12151005 01/04/1994
1378 Nguyễn Thái Bảo 12151006 29/06/1994
1379 Phạm Hồng Dũng 12151011 10/08/1993
1380 Lê Minh Trung Định 12151016 06/01/1994
1381 Lâm Khánh Đức 12151017 06/04/1994
1382 Trương Nguyễn Thương Hoài 12151022 16/04/1994
1383 Phạm Minh Hũ 12151024 25/04/1993
1384 Vũ Đức Huy 12151027 04/01/1994
1385 Nguyễn Trọng Hữu 12151030 24/09/1994
1386 Lê Minh Kha 12151031 20/02/1993
1387 Lều Việt Khang 12151033 17/08/1994
1388 Nguyễn Hoàng Đăng Khánh 12151035 07/11/1994
1389 Nguyễn Hồng Khoa 12151036 24/05/1994
1390 Trần Quang Khoa 12151037 25/05/1994
1391 Đoàn Tùng Linh 12151040 01/07/1994
1392 Lê Thanh Long 12151042 15/10/1994
1393 Nguyễn Thanh Long 12151044 29/10/1993
1394 Hoàng Ngọc Lợi 12151048 12/12/1994
1395 Trần Hồng Nhiên 12151057 20/10/1994
1396 Lê Xuân Ninh 12151060 25/09/1994
1397 Lê Văn Phương 12151064 24/08/1994
1398 Phạm Văn Quang 12151065 02/01/1994
1399 Nghiêm Hồng Quân 12151066 14/12/1994
1400 Đỗ Hoàng Trọng 12151087 13/11/1993
1401 Lê Tấn Trung 12151088 19/08/1994
1402 Nguyễn Đức Trung 12151089 07/01/1993
1403 Vũ Quang Tuyên 12151095 22/09/1994
1404 Lê Phước Vạn 12151099 20/06/1994
1405 Trần Anh Văn 12151100 20/09/1994
1406 Nguyễn Quốc Vương 12151104 15/08/1994
1407 Lê Bá Linh 12151110 20/06/1993
1408 Phạm Trọng Nhân 12151115 20/07/1994
1409 Châu Thái Bảo 12151125 12/11/1994
1410 Nguyễn Sanh Công 12151126 17/10/1994
1411 Ngô Đình Huy 12151128 21/10/1994
1412 Nguyễn Xuân Đức Huy 12151129 08/09/1994
1413 Nguyễn Bạch Long 12151137 20/02/1993
1414 Nguyễn Hữu Hoàng Minh 12151139 10/06/1994
1415 Nguyễn Thị Hải 12152002 21/09/1993
1416 Trương Nguyễn Thanh Lam 12152006 19/05/1994
1417 Nguyễn Yến Ngọc 12152015 21/08/1994
1418 Nguyễn Thị Phương Oanh 12152018 25/09/1994
1419 Nguyễn Thị Hà Thanh Phương 12152019 10/06/1993
1420 Đặng Thị Thanh Tâm 12152022 12/03/1994
1421 Nguyễn Thị Long 12152049 03/06/1994
1422 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 12152057 22/02/1993
1423 Trần Thị Thiên Nhu 12152060 07/02/1994
1424 Nguyễn Trần Mỹ Tiên 12152083 21/03/1994
1425 Nguyễn Huy Triều 12152091 06/11/1992
1426 Lê Thị An 12709010 26/09/1993
1427 Trần Thị Đào 12709047 05/06/1994
1428 Cao Thị Thu Hà 12709054 11/12/1994
1429 Nguyễn Thị Hiền 12709080 20/02/1993
1430 Võ Thị Ngọc Hiền 12709085 10/07/1994
1431 Trần Thị Minh Hiếu 12709087 16/09/1994
1432 Nguyễn Thị Mỹ Láng 12709121 28/05/1994
1433 Hồ Thị Như Ngọc 12709178 10/07/1994
1434 Cao Thị Thảo Nhi 12709187 05/02/1994
1435 Nguyễn Thị Tiểu Nhi 12709193 08/11/1994
1436 Bùi Thị Kim Oanh 12709202 20/03/1994
1437 Huỳnh Thị Minh Sen 12709231 02/02/1994
1438 Nguyễn Thị Dạ Thảo 12709247 02/11/1993
1439 Trần Thị Huyền Trang 12709295 26/10/1992
1440 Nguyễn Trung Hiếu 12741058 23/02/1989
1441 Nguyễn Xuân Phương 12741108 07/08/1989
1442 Lê Hoàng Huấn 12741928 25/05/1991
1443 Chu Văn Kỳ 12742009 30/04/1994
1444 Lê Hoàng Phúc 12742011 13/04/1993
1445 Trần Nam Quang 12742014 15/11/1993
1446 Nguyễn Xuân Trường 12742021 17/08/1992
1447 Nguyễn Minh Tuấn 12742022 23/07/1993
1448 Nguyễn Công Đạt 12742069 18/11/1994
1449 Đặng Đức Đông 12742073 15/07/1993
1450 Nguyễn Xuân Hiệp 12742083 06/12/1994
1451 Nguyễn Hoàng Hiếu 12742085 10/10/1994
1452 Phạm Đình Hiếu 12742088 14/05/1989
1453 Lê Hùng 12742096 02/10/1994
1454 Nguyễn Đăng Khoa 12742104 27/09/1994
1455 Lương Hoàng Long 12742116 10/12/1994
1456 Dương Thanh Nga 12742128 20/08/1993
1457 Trần Ngọc Quý 12742159 16/08/1993
1458 Phạm Văn Thái 12742174 03/02/1994
1459 Âu Thiện Thành 12742180 14/05/1994
1460 Bùi Ngọc Thăng 12742187 15/11/1994
1461 Nguyễn Đức Tiến 12742198 01/02/1993
1462 Phạm Xuân Triều 12742214 25/12/1993
1463 Trần Công Anh Tú 12742222 20/04/1994
1464 Lê Văn Tường 12742237 01/11/1994
1465 Ngô Xuân Tưởng 12742238 05/11/1992
1466 Phạm Anh Tuấn 12742262 20/10/1992
1467 Trần Thanh Long 12742264 02/11/1994
1468 Trương Quang Đại 12743002 21/05/1993
1469 Hoàng Hữu Nhân 12743008 08/07/1993
1470 Phan Văn An 12743021 01/01/1993
1471 Trần Lê Anh 12743028 16/08/1994
1472 Trần Xuân Bảo 12743033 19/01/1994
1473 Đặng Minh Cảnh 12743042 07/06/1994
1474 Chu Minh Cầu 12743044 25/05/1993
1475 Vòng Chôi Chiến 12743045 12/12/1992
1476 Lý Thành Công 12743048 10/03/1994
1477 Trần Văn Cương 12743050 08/04/1994
1478 Nguyễn Chỉ Đức 12743087 29/11/1993
1479 Trần Đình Hai 12743094 24/04/1994
1480 Lê Phúc Hải 12743096 08/04/1994
1481 Vũ Hoàng Trung Hiếu 12743114 20/09/1994
1482 Lê Văn Hòa 12743116 25/02/1994
1483 Ngô Xuân Hoàng 12743119 15/08/1994
1484 Huỳnh Văn Hưng 12743138 09/07/1992
1485 Đào Nguyễn Kha 12743145 06/06/1994
1486 Nguyễn Huy Khang 12743149 15/03/1994
1487 Trần Diệu Thích Liên 12743167 04/02/1994
1488 Đàm Nam Linh 12743168 30/09/1994
1489 Huỳnh Nguyễn Hoàng Linh 12743169 18/12/1991
1490 Phan Khánh Linh 12743172 02/10/1994
1491 Mai Hoàng Long 12743175 19/01/1994
1492 Nguyễn Hoàng Phi Long 12743176 03/02/1994
1493 Trần Phương Mạnh 12743187 12/03/1993
1494 Nguyễn Công Minh 12743191 05/05/1994
1495 Nguyễn Nam 12743198 25/02/1994
1496 Đặng Lê Cao Nguyên 12743204 23/11/1994
1497 Bùi Việt Pháp 12743213 09/02/1994
1498 Nguyễn Tấn Phát 12743216 18/02/1994
1499 Phan Văn Phi 12743219 20/08/1993
1500 Nguyễn Hoàng Phong 12743222 14/02/1994
1501 Trần Hải Phong 12743225 18/05/1994
1502 Nguyễn Viết Minh Phụng 12743236 13/08/1994
1503 Trần Hữu Phước 12743237 02/09/1994
1504 Lê Trần Đăng Quang 12743242 18/01/1991
1505 Nguyễn Khắc Quý 12743251 10/10/1993
1506 Nguyễn Bá Quỳnh 12743253 16/04/1994
1507 Nguyễn Đức Sĩ 12743256 27/02/1994
1508 Nguyễn Hoàng Sơn 12743261 27/07/1994
1509 Nguyễn Duy Tân 12743273 18/03/1992
1510 Phan Quảng Hồng Thái 12743276 05/02/1994
1511 Ngô Thành Thang 12743277 15/02/1994
1512 Đỗ Hữu Thăng 12743288 10/10/1994
1513 Lê Văn Thiện 12743298 20/01/1994
1514 Hà Duy Tiên 12743313 14/09/1992
1515 Nguyễn Văn Tới 12743330 20/03/1993
1516 Lê Văn Triển 12743337 19/05/1994
1517 Nguyễn Viết Trình 12743341 05/08/1993
1518 Phạm Nguyễn Bảo Tú 12743355 04/01/1994
1519 Hoàng Anh Văn 12743370 12/01/1994
1520 Phạm Văn Việt 12743376 08/07/1994
1521 Trần Long Vủ 12743382 01/01/1994
1522 Trương Như ý 12743391 07/07/1994
1523 Mai Xuân Bách 12743392 05/10/1994
1524 Trần Nhân Bản 12743393 16/08/1992
1525 Ao Minh Cường 12743394 08/02/1994
1526 Nguyễn Xuân Hoằng Huy 12743398 31/03/1993
1527 Bùi Thế Quản 12743401 02/03/1993
1528 Lê Như Tú 12743404 10/09/1993
1529 Võ Công Minh 12743413 10/10/1993
1530 Mai Văn Thái 12743418 12/02/1993
1531 Nguyễn Quang Hợp 12743427 18/03/1993
1532 Nguyễn Ngọc ẩn 12743903 15/02/1992
1533 Lại Ngọc Tiến 12743920 28/06/1992
1534 Nguyễn Quốc Toàn 12743925 28/08/1992
1535 Huỳnh Tấn Đạt 12745004 02/09/1992
1536 Nguyễn Văn Thịnh 12745024 24/09/1994
1537 Nguyễn Quốc Vương 12745028 17/11/1994
1538 Bùi Anh Dũng 12745054 07/06/1994
1539 Nguyễn Ngọc A Điêm 12745072 01/05/1994
1540 Lê Nguyên Hồng 12745101 02/07/1994
1541 Nguyễn Chí Khang 12745115 23/11/1994
1542 Lê Đức Lâm 12745128 01/01/1994
1543 Huỳnh Thanh Nhân 12745157 20/09/1994
1544 Bùi Hồng Phúc 12745171 20/10/1994
1545 Đinh Duy Phước 12745175 29/11/1994
1546 Nguyễn Hoàng Phước 12745177 14/05/1994
1547 Bùi Văn Quân 12745180 21/01/1994
1548 Ngô Nguyễn Thành Tài 12745190 21/09/1994
1549 Nguyễn Duy Thanh 12745201 16/10/1994
1550 Trần Quốc Thành 12745207 20/03/1993
1551 Nguyễn Anh Thoại 12745217 19/04/1994
1552 Nguyễn Anh Tú 12745236 15/12/1993
1553 Phạm Thanh Tú 12745240 19/03/1994
1554 Mai Văn Vũ 12745254 26/05/1994
1555 Triệu Văn Hòa 12942001 12/02/1993
1556 Rơ Châm Liên 12942002 20/08/1993
1557 Chau Sóc Phiếp 12942003 1992
1558 Nguyễn Thị Ngọc ánh 12950005 02/10/1994
1559 Nguyễn Minh Châu 12950008 15/10/1994
1560 Trần Kim Chi 12950010 22/04/1994
1561 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 12950018 07/05/1994
1562 Nguyễn Thanh Hà 12950021 23/05/1994
1563 Lê Thị Thu Hiền 12950023 12/09/1994
1564 Lương Thị Quang Huy 12950030 05/02/1994
1565 Phan Nguyễn Quang Huy 12950031 21/08/1994
1566 Đinh Thị Mỹ Huyền 12950032 07/08/1994
1567 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 12950037 20/11/1994
1568 Võ Thị Lâm 12950038 07/02/1994
1569 Lê Nguyễn Thùy Linh 12950041 30/01/1994
1570 Mai Thị Thùy Linh 12950042 25/07/1994
1571 Ngô Thị Linh 12950043 04/04/1994
1572 Phạm Minh Long 12950045 06/12/1994
1573 Trương Thị Mỹ Ly 12950046 08/08/1993
1574 Nguyễn Phan Trà Mi 12950048 09/09/1994
1575 Lê Huỳnh Minh 12950049 11/11/1994
1576 Nguyễn Tố Lệ Thanh Nga 12950050 10/08/1994
1577 Trần Thị Nga 12950051 18/02/1993
1578 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 12950052 21/09/1994
1579 Đồng Thị Trúc Quyên 12950066 14/01/1994
1580 Đặng Thị Như Quỳnh 12950067 05/07/1994
1581 Đặng Ngọc Thanh 12950070 04/11/1993
1582 Phạm Nguyễn Trang Thảo 12950074 08/06/1994
1583 Nguyễn Thị Hồng Thắm 12950075 09/10/1994
1584 Võ Khánh Thi 12950076 26/09/1994
1585 Nguyễn Ngọc Thu 12950078 07/08/1994
1586 Nguyễn Thị Bé Thư 12950083 20/06/1994
1587 Hồ Hải Thượng 12950084 17/08/1993
1588 Huỳnh Lê Diễm Trinh 12950094 24/09/1994
1589 Mai Đào Thanh Trúc 12950096 05/01/1994
1590 Lê Thị Hồng Xuyến 12950103 14/07/1994
1591 Đặng Phú Cường 13104005 01/01/1995
1592 Lê Nguyễn Hoàng Diệu 13104007 07/03/1995
1593 Phạm Hoàng Diệu 13104008 01/01/1995
1595 Nguyễn Ngọc Duy 13104010 10/04/1995
1596 Thạch Đan Duy 13104012 19/10/1995
1597 Nguyễn Tấn Đạt 13104015 12/02/1995
1598 Kiều Đức Hiếu 13104020 29/11/1995
1599 Lâm Xuân Hòa 13104021 20/10/1994
1600 Trần Ngọc Hoài 13104022 17/01/1994
1601 Kiều Khanh 13104031 22/01/1995
1602 Lê Văn Lên 13104034 20/12/1995
1603 Nguyễn Văn Nhẫn 13104039 06/08/1995
1604 Phạm Minh Nhật 13104041 04/11/1994
1605 Nông Đức Tài 13104048 28/02/1995
1606 Phan Văn Thông 13104055 06/09/1994
1607 Hồ Sĩ Thương 13104058 02/04/1995
1608 Hứa Thành Anh Thương 13104059 15/11/1995
1609 Ngô Thanh Tiên 13104060 04/03/1994
1610 Phạm Minh Trí 13104067 19/10/1995
1611 Lê Phước Trọng 13104069 20/08/1995
1612 Trần Tuân 13104071 27/06/1994
1613 Nguyễn Tấn Tùng 13104076 14/10/1995
1614 Võ Thị Phượng Hằng 13109021 08/12/1994
1615 Tô Thị Hồng Lĩnh 13109043 12/05/1995
1616 Đinh ái Quốc 13109071 15/06/1995
1617 Nguyễn Thị Nhật Thúy 13109104 18/05/1995
1618 Nguyễn Thị Thùy Trang 13109112 25/10/1995
1619 Bùi Thị Mai Trinh 13109115 20/10/1995
1620 Hoàng Đình Chiến 13110007 15/04/1995
1621 Cao Tấn Chính 13110008 12/11/1995
1622 Võ Hồng Diệu 13110016 04/03/1995
1623 Hoàng Văn Dũng 13110020 07/07/1995
1624 Hà Hải Duy 13110023 10/10/1995
1625 Lê Anh Dương 13110026 30/08/1995
1626 Lê Minh Đức 13110035 01/07/1995
1627 Nguyễn Hồ Hạnh 13110040 15/10/1995
1628 Lê Phương Hào 13110043 17/12/1995
1629 Bùi Tấn Hiển 13110051 08/09/1995
1630 Hoàng Hiến 13110052 05/09/1995
1631 Trần Đại Hiệp 13110054 14/01/1995
1632 Lục Mông Lâm Quốc Hiệu 13110058 21/07/1994
1633 Đinh Vũ Hoàng 13110062 24/04/1995
1634 Liên Thanh Hoàng 13110064 27/03/1995
1635 Lê Ngọc Huy 13110069 15/09/1994
1636 Nguyễn Tiến Huynh 13110073 09/12/1994
1637 Nguyễn Phúc Lân 13110088 18/08/1995
1638 Hoàng Văn Long 13110093 04/03/1995
1639 Tống Huỳnh Hữu Lộc 13110096 03/05/1995
1640 Nguyễn Đức Lợi 13110097 19/05/1995
1641 Lê Đặng Nhựt Minh 13110099 07/10/1995
1642 Nguyễn Phương Minh 13110100 08/03/1995
1643 Tạ Văn Ngọc 13110111 20/03/1995
1644 Nguyễn Minh Nhật 13110117 08/03/1995
1645 Trần Văn Nhật 13110119 16/09/1995
1646 Phạm Hữu Như 13110121 21/07/1995
1647 Hoàng Văn Phong 13110123 11/08/1995
1648 Văn Phú Phú 13110126 07/03/1995
1649 Dương Anh Quí 13110130 02/02/1995
1650 Nguyễn Anh Quí 13110131 29/11/1994
1651 Võ Thanh Quý 13110134 20/09/1994
1652 Hoàng Ngọc Sáng 13110136 18/12/1995
1653 Lê Quang Sáng 13110137 19/12/1995
1654 Bùi Thế Tài 13110139 11/12/1995
1655 Lê Đức Tài 13110142 23/08/1994
1656 Trần Nhật Tân 13110145 03/03/1995
1657 Trần Minh Tây 13110147 14/05/1995
1658 Trần Đức Thái 13110149 28/01/1995
1659 Trương Quang Thái 13110150 01/11/1995
1660 Nguyễn Xuân Thành 13110151 21/05/1995
1661 Nguyễn Kế Thân 13110157 09/09/1992
1662 Trần Quốc Thiện 13110158 20/09/1995
1663 Phan Quang Thịnh 13110159 01/12/1995
1664 Trần Văn Thông 13110162 24/09/1993
1665 Nguyễn Trung Thuật 13110164 15/08/1994
1666 Vũ Ngọc Thức 13110166 22/08/1995
1667 Trần Như Tiến 13110168 20/11/1995
1668 Lê Đức Tính 13110170 12/12/1994
1669 Võ Thanh Toàn 13110171 06/12/1995
1670 Hồ Viết Trà 13110172 22/03/1995
1671 Phan Thị Anh Trang 13110175 06/09/1995
1672 Nguyễn Vũ Huyền Trâm 13110176 31/03/1994
1673 Nguyễn Đình Trí 13110178 10/03/1995
1674 Nguyễn Lê Phương Trinh 13110179 04/11/1995
1675 Nguyễn Đức Trung 13110182 13/02/1995
1676 Nguyễn Hoàng Vĩ 13110193 29/11/1995
1677 Nguyễn Đức Dương Việt 13110194 24/10/1995
1678 Phan Quốc Việt 13110195 05/10/1992
1679 Lê Hoàng Minh 13110266 16/01/1995
1680 Lê Huỳnh Long Hải 13110702 30/04/1995
1681 Nình Văn Cường 13116011 04/04/1995
1682 Đoàn Quốc Duy 13116016 03/09/1995
1683 Ngô Phương Hà 13116025 01/04/1995
1684 Nguyễn Trần Anh Khoa 13116056 15/07/1995
1685 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 13116061 07/04/1995
1686 Lê Thị Thanh Nga 13116078 10/10/1995
1687 Nguyễn Quang Nghĩa 13116082 14/10/1994
1688 Đoàn Thanh Nguyên 13116084 16/10/1995
1689 Phạm Duy Phương 13116105 24/03/1992
1690 Vương Hoài Phương 13116107 13/11/1994
1691 Mã Văn Tuấn 13116181 11/09/1994
1692 Huỳnh Âu Phúc Bảo 13119002 20/06/1995
1693 Nguyễn Thanh Duy 13119007 25/05/1995
1694 Cổ Cẩm Hồng Đức 13119010 02/10/1995
1695 Nguyễn Huy Hồ 13119012 18/05/1995
1696 Phạm Duy Khánh 13119017 09/11/1995
1697 Nguyễn Phúc Lợi 13119024 10/03/1995
1698 Ngô Xuân Như 13119027 10/02/1994
1699 Nguyễn Minh Nhựt 13119028 03/10/1995
1700 Phạm Công Thành 13119036 24/04/1994
1701 Đinh Công Tín 13119039 10/05/1995
1702 Lê Bảo Toàn 13119041 29/11/1995
1703 Đỗ Huy Trung 13119046 02/08/1995
1704 Phạm Quang Trưởng 13119047 23/12/1995
1705 Phạm Đinh Tuấn 13119049 19/12/1994
1706 Đinh Quốc Vương 13119050 24/06/1995
1707 Nguyễn Ngọc Xuân ý 13119051 29/01/1995
1708 Bùi Xuân Chinh 13119057 19/07/1994
1709 Hoàng Phi Hùng 13119086 10/01/1995
1710 Nguyễn Hữu Phúc 13119124 25/12/1995
1711 Nguyễn Phú Sĩ 13119127 03/07/1995
1712 Nguyễn Phước Tài 13119134 27/07/1995
1713 Phạm Ngọc Thái 13119138 09/09/1995
1714 Nguyễn Khánh Tiên 13119147 18/05/1995
1715 Nguyễn Ngọc Tính 13119150 11/07/1994
1716 Ngô Triều Vĩ 13119169 13/01/1995
1718 Lê Ngọc Giáp 13119180 10/07/1995
1719 Nguyễn Trung Hiếu 13119190 04/11/1995
1720 Nguyễn Thanh Liêm 13119197 14/09/1995
1721 Nguyễn Thị Thùy Hương 13123007 01/01/1995
1722 Trần Nguyễn Hoài Thương 13123034 27/05/1995
1723 Trần Quang Bình 13124004 19/05/1995
1724 Đinh Thị Mỹ Hà 13124025 18/08/1995
1725 Thái Thị Hòa 13124035 06/06/1995
1726 Phạm Thị Bích Liên 13124053 12/03/1995
1727 Phạm Nguyễn Thục Nhàn 13124073 27/09/1995
1728 Nguyễn Vinh Thịnh 13124094 28/03/1992
1729 Lý Kim Xuân 13124123 03/09/1995
1730 Lương Nguyễn Như Ngân 13124901 05/06/1995
1731 Nguyễn Thị Mai 13125050 20/08/1995
1732 Nguyễn Hồng Phúc 13125073 08/07/1995
1733 Nông Thị Duyên 13125135 23/08/1995
1734 Nguyễn Lê Thanh Lam 13125165 18/01/1995
1735 Trần Thị Quỳnh Giao 13126701 23/11/1995
1736 Lê Duy Ân 13141008 02/01/1995
1737 Chí Cẩm Bình 13141013 11/02/1995
1738 Trịnh Can 13141015 15/09/1995
1739 Trương Minh Châu 13141018 06/12/1995
1740 Nguyễn Tuấn Cường 13141024 16/11/1995
1741 Lê Ngọc Diễm 13141032 01/08/1995
1742 Đào Nguyễn Du 13141035 21/07/1993
1743 Nguyễn Quốc Dũng 13141036 10/08/1995
1744 Nguyễn Quốc Dũng 13141037 09/05/1994
1745 Trần Huy Dũng 13141038 08/11/1995
1746 Lê Nguyên Đạo 13141050 18/08/1995
1747 Huỳnh Tấn Đạt 13141051 16/09/1995
1748 Nguyễn Xuân Đồng 13141062 20/04/1995
1749 Đào Gia Đức 13141063 15/09/1995
1750 Nguyễn Anh Đức 13141065 13/02/1995
1751 Ngô Thanh Giang 13141070 03/02/1995
1752 Trần Quang Giỏi 13141072 19/01/1993
1753 Đoàn Thanh Hảo 13141083 16/03/1995
1754 Nguyễn Văn Hậu 13141085 19/01/1995
1755 Nguyễn Minh Hiền 13141087 14/07/1995
1756 Nguyễn Tuấn Hiệp 13141090 28/05/1994
1757 Đoàn Minh Hiếu 13141093 09/09/1995
1758 Nguyễn Minh Hoàng 13141099 08/06/1995
1759 Lý Minh Hùng 13141105 09/06/1995
1760 Huỳnh Đăng Huy 13141114 05/06/1995
1761 Nguyễn Hoàng Huy 13141117 27/02/1995
1762 Nguyễn Quốc Huy 13141118 10/08/1995
1763 Nguyễn Hữu Hưng 13141124 29/06/1993
1764 Trần Thanh Hưng 13141126 19/12/1995
1765 Đỗ Khắc Thanh Hương 13141128 27/11/1994
1766 Nguyễn Tuấn Khải 13141135 24/11/1995
1767 Tạ Văn Khải 13141136 26/02/1995
1768 Vũ Phúc Khang 13141141 02/07/1995
1769 Trần Khánh 13141146 12/04/1995
1770 Nguyễn Anh Khoa 13141148 25/05/1995
1771 Phạm Ngọc Anh Khoa 13141149 12/01/1995
1772 Bùi Kim Lâm 13141155 07/09/1993
1773 Lê Thị Hồng Liễu 13141161 04/11/1995
1774 Hoàng Việt Long 13141167 25/06/1995
1775 Nguyễn Minh Long 13141169 29/06/1994
1776 Phạm Văn Long 13141171 22/10/1995
1777 Mai Bảo Lộc 13141173 10/02/1995
1778 Đinh Trọng Minh 13141185 27/06/1995
1779 Lê Hoàng Minh 13141186 28/08/1995
1780 Nguyễn Hoàng Minh 13141188 24/09/1995
1781 Trương Nhật Minh 13141189 12/06/1995
1782 Lương Hồng Nam 13141192 27/08/1995
1783 Nguyễn Hà Hải Nam 13141194 25/11/1995
1784 Vũ Thành Nam 13141195 01/08/1994
1785 Vòng Trung Nghĩa 13141200 20/07/1995
1786 Ngô Thái Ngọc 13141203 01/12/1995
1787 Cao Bình Nguyên 13141205 15/12/1995
1788 Huỳnh Trọng Nguyễn 13141212 11/12/1995
1789 Lê Như Nguyện 13141213 04/09/1995
1790 Nguyễn Văn Nhạc 13141215 15/03/1995
1791 Cao Thanh Nhi 13141223 20/06/1993
1792 Nguyễn Mạnh Phát 13141231 25/11/1995
1793 Huỳnh Văn Pho 13141234 22/08/1993
1794 Bùi Hải Phong 13141235 08/08/1994
1795 Phạm Hoàng Phú 13141237 17/07/1995
1796 Cam Thiên Phúc 13141238 24/06/1995
1797 Nguyễn Văn Phương 13141252 15/02/1995
1798 Nguyễn Văn Quang 13141258 08/06/1993
1799 Châu Ngọc Quân 13141260 10/12/1994
1800 Phạm Văn Quân 13141261 18/05/1994
1801 Nguyễn Minh Quyền 13141269 07/04/1995
1802 Lai Khai Sáng 13141273 04/02/1995
1803 Lê Hoàng Sơn 13141278 03/04/1995
1804 Bùi Diên Tài 13141283 13/02/1995
1805 Dương Văn Tài 13141284 13/07/1995
1806 Nguyễn Tấn Tài 13141289 03/06/1995
1807 Hồ Ngọc Tân 13141295 25/01/1995
1808 Đoàn Minh Tấn 13141302 08/01/1995
1809 Biện Quốc Thành 13141308 08/10/1995
1810 Mai Văn Thành 13141310 23/10/1995
1811 Hồ Thị Thu Thảo 13141314 16/09/1995
1812 Nguyễn Thanh Thảo 13141315 28/05/1995
1813 Tạ Thảo Thảo 13141317 04/10/1995
1814 Mã Quốc Thắng 13141321 02/08/1995
1815 Trần Toàn Thắng 13141324 17/05/1995
1816 Tăng Nguyễn Công Thiên 13141328 11/04/1995
1817 Lê Chí Thiện 13141334 30/11/1995
1818 Phan Văn Thiện 13141337 20/05/1995
1819 Vũ Đức Thiện 13141338 29/06/1995
1820 Nguyễn Phương Thức 13141357 26/08/1995
1821 Hoàng Văn Thực 13141358 23/05/1995
1822 Trần Anh Tiếng 13141365 11/07/1994
1823 Nguyễn Nhật Toàn 13141372 24/10/1995
1824 Thái Anh Toàn 13141374 17/11/1995
1825 Nguyễn Thị Đài Trang 13141378 20/02/1995
1826 Đinh Công Trẻ 13141381 09/08/1995
1827 Nguyễn Minh Trí 13141382 05/01/1995
1828 Nguyễn Trọng Trí 13141383 29/01/1995
1829 Phạm Hữu Trí 13141384 08/07/1994
1830 Trần Vũ Trúc 13141390 28/07/1995
1831 Nguyễn Khắc Trung 13141393 14/10/1994
1832 Nguyễn Thành Trung 13141394 30/11/1995
1833 Mai Vũ Xuân Trường 13141398 22/04/1995
1834 Phạm Anh Tuấn 13141410 25/07/1995
1835 Phạm Minh Tuấn 13141411 21/02/1995
1836 Phan Thanh Tuấn 13141413 21/10/1995
1837 Trần Văn Tuấn 13141414 15/11/1995
1838 Huỳnh Nhật Tùng 13141417 09/03/1993
1839 Đoàn Thị Mộng Tuyền 13141423 20/02/1995
1840 Nguyễn Quốc Việt 13141430 20/01/1995
1841 Phan Xuân Vinh 13141432 26/12/1995
1842 Trần Thế Vinh 13141434 16/10/1995
1843 Đỗ Xuân Vui 13141442 17/02/1995
1844 Phạm Ngọc Vương 13141445 11/12/1995
1845 Nguyễn Thị Mai Xuân 13141448 12/08/1995
1846 Võ Hoài Đức 13141477 12/09/1995
1847 Hoàng Duy Hiển 13141484 18/09/1995
1848 Phạm Đình Huy 13141500 27/11/1995
1849 Mai Quốc Hưng 13141503 23/07/1995
1850 Đinh Thành Lâm 13141510 01/11/1994
1851 Nguyễn Hữu Quang 13141536 09/01/1995
1852 Nguyễn Minh Thắng 13141551 03/04/1995
1853 Phùng Thị Diễm Trinh 13141563 22/07/1995
1854 Võ Nhật Trường 13141567 10/10/1995
1855 Nguyễn Phúc Tuấn 13141573 19/03/1995
1856 Dương Phú Vinh 13141580 09/04/1995
1857 Lộc Thị Thương 13141590 17/01/1994
1858 Cao Đình Huy 13141596 12/10/1995
1859 Nguyễn Tấn Lộc 13141598 28/08/1994
1860 Lê Anh Tài 13141606 07/01/1995
1861 Võ Ngọc Thẩm 13141608 18/09/1995
1862 Phạm Hữu Trường 13141610 27/09/1995
1863 Huỳnh Hoài Tâm 13141615 20/08/1995
1864 Nguyễn Văn Hiếu 13141616 24/08/1995
1865 Nguyễn Thành Đạt 13141619 02/11/1995
1866 Nguyễn Lưu Trọng Đông 13141620 15/02/1995
1867 Trương Minh Trí 13141621 20/01/1995
1868 Huỳnh Nguyễn Duy Thanh 13141624 09/11/1995
1869 Lê Công Quyền 13141632 12/09/1995
1870 Phạm Hoàng Vũ 13141634 18/01/1995
1871 Nguyễn Tấn Anh 13142002 26/06/1995
1872 Ninh Gia Bảo 13142009 03/06/1995
1873 Trần Hoàng Chinh 13142021 16/08/1995
1874 Phí Hữu Chung 13142023 28/08/1995
1875 Trần Văn Chương 13142024 10/08/1995
1876 Nguyễn Văn Dũng 13142035 12/08/1995
1877 Mai Văn Duy 13142041 16/08/1995
1878 Trịnh Văn Dương 13142049 25/05/1994
1879 Huỳnh Hải Đăng 13142060 20/10/1995
1880 Lương Ngọc Đức 13142064 11/08/1995
1881 Phạm Khương Trọng Đức 13142065 02/03/1995
1882 Doãn Văn Hải 13142070 01/06/1995
1883 Huỳnh Trọng Hảo 13142076 04/03/1995
1884 Võ Văn Hận 13142077 10/11/1995
1885 Nguyễn Trọng Hiếu 13142088 07/03/1995
1886 Nguyễn Hữu Hòa 13142089 11/11/1995
1887 Nguyễn Minh Hoàng 13142094 19/05/1995
1888 Phạm Thiên Hoàng 13142095 14/12/1995
1889 Phan Đình Hoàng 13142096 11/11/1995
1890 Nguyễn Đăng Học 13142098 06/11/1995
1891 Hoàng Quốc Huy 13142108 20/12/1995
1892 Nguyễn Phùng Khải 13142126 30/07/1995
1893 Trần Vương Khải 13142128 08/01/1995
1894 Huỳnh Công Khánh 13142132 20/06/1994
1895 Nguyễn Duy Khánh 13142133 28/01/1995
1896 Truơng Quốc Khánh 13142135 15/08/1995
1897 Phạm Đăng Khoa 13142139 20/05/1995
1898 Trần Văn Khoai 13142140 28/12/1992
1899 Nguyễn Đình Lâm 13142146 04/02/1995
1900 Trương Công Liêm 13142150 11/09/1995
1901 Huỳnh Anh Long 13142155 19/08/1995
1902 Vũ Thành Long 13142159 28/11/1995
1903 Nguyễn Văn Minh 13142183 25/12/1995
1904 Võ Hà Nam 13142191 17/01/1995
1905 Lê Văn Nhân 13142199 24/08/1995
1906 Nguyễn Tuấn Niên 13142209 01/11/1995
1907 Đỗ Triệu Phú 13142220 06/06/1995
1908 Lê Hữu Phú 13142222 30/07/1990
1909 Nguyễn Bá Phúc 13142224 24/11/1995
1910 Nguyễn Ngọc Quý 13142242 20/04/1994
1911 Phạm Công Sơn 13142254 25/03/1994
1912 Hà Nhật Tài 13142257 15/02/1995
1913 Trần Đình Tài 13142259 05/04/1995
1914 Đoàn Quang Thái 13142270 15/03/1995
1915 Phạm Cao Thành 13142277 26/05/1995
1916 Trần Văn Thiện 13142290 03/05/1995
1917 Đinh Văn Thịnh 13142292 14/02/1995
1918 Thái Minh Tiến 13142304 20/04/1993
1919 Đỗ Tín 13142305 05/08/1993
1920 Trương Minh Toàn 13142311 15/09/1995
1921 Dư Thừa Trí 13142312 26/03/1995
1922 Huỳnh Minh Trí 13142313 12/12/1995
1923 Nguyễn Ngọc Trí 13142314 20/08/1994
1924 Nguyễn Hoàng Trọng 13142318 15/01/1995
1925 Hồ Minh Trung 13142321 01/08/1994
1926 Nguyễn Viết Trung 13142324 17/03/1994
1927 Trần Đức Trung 13142326 22/06/1994
1928 Võ Ngọc Tú 13142337 12/07/1995
1929 Cao Thanh Tùng 13142349 10/05/1995
1930 Đặng Thanh Tùng 13142350 28/03/1993
1931 Phan Thế Tùng 13142352 20/11/1995
1932 Nguyễn Ngọc Tường 13142354 30/11/1993
1933 Võ Văn Vinh 13142360 11/02/1995
1934 Phan Thế Vũ 13142363 11/09/1995
1935 Bùi Hữu Quốc Bảo 13142371 15/12/1995
1936 Đồng Nguyên Khang 13142398 11/12/1995
1937 Lê Xuân Lộc 13142404 27/10/1995
1938 Liêng Hót Ha Joai 13142442 15/09/1993
1939 Kim Phô La 13142443 01/02/1994
1940 Hoàng Văn Thao 13142444 27/01/1994
1941 Phương Văn Trọng 13142446 25/10/1992
1942 Danh Tha 13142449 10/04/1993
1943 Trương Hà Anh 13142450 29/01/1994
1944 Phạm Nhật Kỳ 13142454 09/11/1995
1945 Nguyễn Công Trọng 13142461 21/03/1990
1946 Nguyễn Phương Anh 13143004 19/11/1995
1947 Trần Đức Anh 13143008 21/10/1995
1948 Phạm Hoàng Ân 13143010 15/01/1995
1949 Trần Ngọc Bảo Ân 13143011 07/11/1995
1950 Nguyễn Phan Đức Bảo 13143013 15/06/1994
1951 Ngô Văn Bắc 13143017 07/06/1995
1952 Mạc Viên Bân 13143018 12/01/1995
1953 Bùi Quang Bình 13143019 27/05/1995
1954 Nguyễn Hữu Bình 13143021 02/01/1995
1955 Nguyễn Văn Bình 13143023 25/08/1995
1956 Lê Tuấn Cảnh 13143024 26/12/1995
1957 Phạm Văn Chung 13143029 25/04/1995
1958 Phan Lê Chương 13143031 14/11/1995
1959 Cao Mạnh Cường 13143033 17/07/1995
1960 Nguyễn Quốc Cường 13143036 25/03/1995
1961 Trần Văn Cường 13143041 16/08/1994
1962 Hồ Đức Dũng 13143045 12/09/1995
1963 Lê Bảo Duy 13143049 01/07/1994
1964 Trần Quốc Duy 13143053 25/06/1995
1965 Vương Hòai Duy 13143057 03/10/1995
1966 Đào Thanh Dự 13143059 20/12/1994
1967 Nguyễn Hải Dương 13143063 25/03/1995
1968 Nguyễn Quang Dương 13143064 20/08/1995
1969 Lưu Quang Dưỡng 13143066 12/01/1994
1970 Nguyễn Tiến Đạt 13143072 01/04/1995
1971 Trần Thành Đạt 13143075 06/08/1995
1972 Vương Khả Đắc 13143078 23/01/1994
1973 Nguyễn Văn Đình 13143081 26/10/1995
1974 Nguyễn Trường Giang 13143091 05/12/1994
1975 Đoàn Minh Hải 13143095 13/12/1995
1976 Lê Thanh Hải 13143097 29/08/1995
1977 Phạm Xuân Hải 13143100 29/01/1995
1978 Phạm Ngọc Hiền 13143106 18/09/1995
1979 Đỗ Công Hiển 13143107 06/04/1995
1980 Phạm Trung Hiệp 13143108 09/09/1995
1981 Dương Tiến Hiếu 13143112 15/10/1994
1982 Lê Hữu Hiếu 13143116 09/09/1995
1983 Ngô Trung Hiếu 13143118 24/02/1995
1984 Nguyễn Đức Hiếu 13143119 30/08/1995
1985 Nguyễn Văn Thành Hiếu 13143121 26/01/1994
1986 Trương Trung Hiếu 13143122 20/01/1993
1987 Nguyễn Văn Hiệu 13143124 16/07/1995
1988 Phạm Tiến Hòa 13143126 17/05/1994
1989 Bùi Văn Hoài 13143127 02/10/1994
1990 Bùi Phi Hùng 13143137 14/11/1995
1991 Trần Văn Huy 13143145 10/10/1995
1992 Phạm Lê Đức Hữu 13143149 01/01/1995
1993 Trần Quốc Kha 13143150 10/11/1995
1994 Nguyễn Công Khanh 13143155 22/07/1995
1995 Đinh Duy Khánh 13143156 13/08/1994
1996 Trịnh Khánh 13143162 24/05/1992
1997 Đào Duy Khoa 13143166 06/02/1995
1998 Hoàng Văn Kiên 13143174 10/10/1994
1999 Phạm Lai 13143175 18/03/1995
2000 Huỳnh Cao Lảnh 13143176 12/02/1995
2001 Bùi Đức Lâm 13143177 09/07/1995
2002 Võ Thành Lập 13143180 23/01/1995
2003 Lương Hoàng Long 13143190 21/04/1995
2004 Quách Hiệp Lợi 13143195 26/07/1995
2005 Huỳnh Minh Luật 13143197 16/05/1995
2006 Huỳnh Nguyên Luật 13143198 05/11/1995
2007 Trần Văn Mạnh 13143202 22/05/1994
2008 Lê Trọng Minh 13143206 20/12/1995
2009 Nguyễn Phương Nam 13143216 10/10/1995
2010 Phan Hoài Nam 13143217 21/09/1995
2011 Vũ Tú Nam 13143219 21/01/1995
2012 Đỗ Văn Ngà 13143220 15/12/1994
2013 Nguyễn Thuận Ngân 13143221 01/02/1995
2014 Huỳnh Minh Nghĩa 13143223 20/04/1995
2015 Lê Minh Nghĩa 13143224 02/05/1995
2016 Nguyễn Trọng Nghĩa 13143225 12/07/1994
2017 Phan Thanh Nhả 13143229 29/08/1995
2018 Vương Trọng Nhân 13143232 17/04/1995
2019 Khổng Trương Nhật 13143233 23/03/1995
2020 Lê Võ Thành Nhựt 13143236 04/11/1995
2021 Nguyễn Lưu Phát 13143242 02/09/1995
2022 Phan Văn Phi 13143245 15/11/1994
2023 Nguyễn Hữu Phong 13143246 16/07/1995
2024 Nguyễn Thanh Phong 13143247 27/10/1995
2025 Nguyễn Ngọc Phú 13143254 17/11/1995
2026 Nguyễn Hồng Phúc 13143257 24/07/1995
2027 Chí Đức Phương 13143262 29/05/1995
2028 Cao Quang Phượng 13143266 08/12/1995
2029 Phạm Ngọc Quang 13143268 28/06/1995
2030 Tống Đình Quân 13143272 18/05/1995
2031 Đinh Văn Quỳnh 13143276 04/08/1995
2032 Nguyễn Thành Sang 13143278 27/09/1995
2033 Đinh Tú Sinh 13143281 20/04/1995
2034 Hoàng Ngọc Sơn 13143282 05/07/1994
2035 Huỳnh Văn Sơn 13143283 20/12/1994
2036 Trương Lâm Hoàng Sơn 13143287 18/06/1995
2037 Phan Công Tá 13143289 11/07/1995
2038 Bùi Đình Tài 13143290 18/10/1995
2039 Nguyễn Chí Tài 13143293 12/07/1995
2040 Nguyễn Tấn Tài 13143294 01/01/1995
2041 Trịnh Đức Tài 13143297 04/02/1995
2042 Nguyễn Văn Tân 13143308 24/07/1995
2043 Nguyễn Quốc Thái 13143310 25/01/1995
2044 Hoàng Đình Thanh 13143314 12/02/1995
2045 Lê Nguyễn Chí Thanh 13143316 26/06/1994
2046 Lê Văn Thành 13143320 05/03/1994
2047 Nguyễn Đình Thành 13143321 22/09/1995
2048 Hồ Trần Thạnh 13143323 13/07/1995
2049 Hoàng Văn Thế 13143330 06/08/1995
2050 Lê Đăng Thịnh 13143334 11/04/1994
2051 Nguyễn Trường Thịnh 13143336 09/06/1995
2052 Trần Ngọc Thức 13143343 08/06/1995
2053 Nguyễn Hữu Tiền 13143346 07/11/1988
2054 Nguyễn Minh Tiến 13143349 15/10/1995
2055